V rámci programu se letos představí všech třiadvacet příspěvkových organizací ministerstva, mezi nimi i naše muzeum. Vedle výtvarných workshopů a loutkových představení si budou návštěvníci moci na vlastní kůži vyzkoušet, jak se takové loutkové divadlo s velkými marionetami hraje, neboť do Prahy dovezeme i opravené velké loutkové divadlo z bývalé herny muzea.

V rámci dalšího programu si budou návštěvníci moci vyrobit například doplňky z bižuterie, navštívit výstavu skla zaměřenou na dobu Karla IV. nebo se podívat na publikace pro nevidomé vytištěné Braillovým písmem. A v neposlední řadě si také na vlastní oči budou moci prohlédnout reprezentativní prostory Nostického paláce, považovaného za jedno z nejkrásnějších ministerských sídel na světě. Udělejte si tedy na volný den ve středu 28. září 2016 výlet do Prahy, dveře jsou v sídle Ministerstva kultury ČR otevřené od 10 do 17 hodin, vstup je samozřejmě zdarma.

Břetislav Oliva, MLK Chrudim