Celý přednáškový cyklus navazuje na právě otevřenou novou expozici Muchových plakátů. Úvodní přednášku přednese přední odborník na domácí i zahraniční plakátovou tvorbu Petr Štembera, který je kurátorem sbírky plakátů Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Přednáška se bude týkat takzvaného pařížského období Muchovy tvorby.

V následujících týdnech se uskuteční ještě tři další přednášky. Jako první seznámí Pavel Kobětič 18. října posluchače, jaký byl vztah Alfonse Muchy a jeho díla k Chrudimi.

(lv)