Na pódiu se odehrával různorodý program. Děti spolu s rodiči viděly například pohádku O červené Karkulce nebo O Víle Kopretince, obdivovaly taneční umění baletek ZUŠ Chrudim, malých břišních tanečnic nebo mažoretek. Přihlížely také tomu, co se naučili jejich kamarádi z mateřské nebo základní školy.

Ty odvážnější si vyzkoušely třeba brnění středověkého rytíře nebo se pokusily ozdobit dort. Všechny děti si mohly ověřit svoji zručnost a šikovnost na v soutěžích a v průběhu dne také mohly navštívit řadu atrakcí, například kolotoč, skákací hrad, lukostřelbu, svézt se v koňském povozu, nechaly si pomalovat obličej.

Zejména rodiče navštívili sál Kulturního domu, kde si připomenuli 15 let od otevření kulturního stánku prostřednictvím fotografií a dokumentů zachycujících bohaté kulturní dění v obci.

Děti si v Kulturním domě mohly pohrát s hračkami, jež byly potěchou našich babiček a prababiček nebo mohly obdivovat výtvarné umění svých vrstevníků.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří přispěli finančními a věcnými dary a bez jejichž finanční účasti by se nemohla akce vůbec uskutečnit nebo uskutečnit v mnohem menším rozsahu. Kromě finančního zajištění akce je nutné zmínit i organizační a programové zajištění, na kterém se podíleli členové Osvětové besedy, dobrovolní hasiči, základní a mateřská škola, angažované maminky, zástupce chrudimské pobočky Generali a.s. i mnozí iniciativní jednotlivci. Dík patří i účinkujícím, kteří vystoupili bez nároku na honorář nebo za snížený honorář.

Peníze dětem

Výtěžek akce „Děti dětem“ bude určen na „Konto Míša“ založené Oblastním Českým červeným křížem v Chrudimi za účelem zakoupení speciálních přístrojů pro zdravotně postižené děti – pro chlapce Míšu, který navštěvuje Mateřskou školu Svatopluka Čecha v Chrudimi, a další děti se zdravotním postižením. Velmi milým překvapením pro nás bylo rozhodnutí oznámené ředitelkou ČČK Chrudim, Annou Altrichterovou, že polovina výtěžku akce bude určena ve prospěch potřeb zdravotně postižené zaječické holčičky Nikolky Gergelyové.

Nyní k tomu nejdůležitějšímu. Je naší milou povinností Vám oznámit, že výtěžek akce „Děti dětem“ dosáhl úctyhodné částky 20 000 korun.
Za dosažení této částky děkujeme i Vám, návštěvníkům a účastníkům akce, kteří jste přispěli svým dobrovolným vstupným nebo jste přihodili v dobročinné aukci.

Nezbývá než dodat, že se na akci „Děti dětem“ ukázalo, že když každý přispěje malým dílem, může se z toho podařit velká věc, která potěší a zároveň prospěje.

Za všechny organizátory
Helena Šťouračová a Lenka Kellerová