Jako třetí výstavní počin se ve Výstavní síni Chrudim objevuje malba z let 2009 a 2010 autora Jaroslava Valečky (1973).

Jde o malíře, kterého širokému publiku netřeba sáhodlouze představovat, neboť je to umělec, jenž si získal pozornost tím, že se jako jeden z mála nebál na přelomu 20. a 21. století vtrhnout na pole krajinomalby, tedy žánru, jehož vrchol a obliba se v té chvíli ocitly hluboce zaneseny pod současnými trendy.

icméně i přes takové východisko to byl právě tento žák Jiřího Sopka z Akademie výtvarných umění v Praze a absolvent řady zahraničních stáží, který dokázal panoramatickou krajinomalbu znovu zpřítomnit.

Dnes je pokládán za jednoho z nejtypičtějších představitelů své generace, je členem pražského Stuckistického hnutí, je pravidelně vystavován a sběratelsky vyhledáván, a svým výrazem i jasnou tematickou základnou se přidružil k respektovaným a etablovaným současným autorům.

Rámec výstavy, která nese název Obzory, byl pro Jaroslava Valečku důležitou výzvou, v níž se pokusil skloubit okruh svých typických námětů s novým viděním a s motivy, které si přivezl především ze stipendijního pobytu ve Francii v roce 2008.

Dlouhodobý pobyt v Bretani jej ovlivnil natolik, že se do jeho tvorby začaly vplétat první motivy nečeské. K panoramatům horským přibyla také panoramata vodní.

Obzor nad vodní hladinou se mu do rámce výstavy podařilo volně a nenásilně skloubit s obzory horskými, z nichž se na výstavě objevuje několik maleb tichých a několik těch, které jsou zaplněny stafáží věnující se jakýmsi vesnickým obřadům anebo přímo určité fázi lidového veselí.

#nahled|https://g.denik.cz/34/a4/04_obrazy_valecka_denik-galerie.jpg|https://g.denik.cz/34/a4/04_obrazy_valecka.jpg|Valečkovy Obzory ve Výstavní síni v Chrudimi.#