Poslední „Kácení máje" ve Studnicích pamatují pouze sedmdesátiletí a starší rodáci. Žádný z místních mladých chlapců a mužů máj nikdy nestavěl. Přesto parta čtrnácti odvážných dovezla minulou sobotu po ránu na hřiště desetimetrový bělostně odkorněný kmen smrku, aby jeho vrchol ozdobili zeleným smrčkem a věncem s fábory.

Čas: 7,54. Vše je připraveno k vztyčení ozdobeného kmene pomocí žebříků, lan a silných paží. Spodní část kmene bude zasunuta do předem vykopaného otvoru, u kterého klečí dva silní muži s klíny a palicemi. Horní část zvedají ostatní pomocí žebříků a lan, takže úhel 45 stupňů překonávají v 7,59, tedy za pět minut. Za dalších pět minut vztyčili studničtí muži a chlapci desetimetrový kolos do kolmé polohy. Zbývá zpevnit spodní část klíny a v 8,10 se společně vyfotit.

Ve třináct hodin vychází od spodní hospody průvod. V čele nejmladší studnická dítka s roztomilou májkou, za nimi dechovka a folklórní soubor Lubeňáček. Osm mládenců v krojích navštíví postupně rodiny svých tanečnic, zahraje hudba a páry zatančí před domky ozdobenými malou májkou. Celý průvod pokračuje na letní parket, kde je připraven program. V jeho úvodu vystoupí nejmenší studnické holčičky v růžových šatičkách a větší dítka v krojích. Vystoupení vede jedna z maminek Jana Teplá. Další, také dětské vystoupení, předvedly děti z Lubné u Poličky ze známého folklórního souboru Lubeňáček. Pak následuje Česká beseda v podání osmi mladých párů. Z reproduktorů se ozývá známé „Páni, dámy, beseda začíná a omladina začíná tančit sousedskou Počkej já povím, furianta Sedlák, sedlák, sedlák, následuje polka, komínek, obkročák rejdovák hulán, kalamajka a další. Diváci utvoří kolem tanečních párů rozměrný kruh a mnozí podupávají do taktu a zpívají s hudbou písně svého mládí. Po dvanácti minutách za srdečného potlesku vystoupení studnických tanečníků končí. Zbývá poslední část programu kácení máje. Podříznutí kmene se ujímá komická dvojice dřevachtivých lidiček, kteří se postarají o spoustu legrácek než konečně máj skácejí. Desetimetrový kolos padá přesně na místo určení a mládenci s družičkami si odvazují na památku barevné stuhy. Nálada a počasí vynikající.

Ladislav Vašek