Koncert pořádala Církev československá – husitská ve spolupráci s Domovem pro seniory hl. m. Prahy. Klíčenky vystoupily na zámku již v loňském roce a jejich umělecká vedoucí Iva Malinová doufá, že se koncerty stanou pěknou tradicí. Obyvatelé domova i veřejnost měli příležitost vyslechnout si z pestrého repertoáru souboru písně duchovního charakteru, spirituály, populární i lidové písně. Posluchači odcházeli z koncertu s úsměvy na tvářích, potěšeni vitalitou dětí i radostí, s níž všichni zpívali a hráli.

Soubor doprovází kapela, složená převážně z rodičů dětí.  Klíčenky letos v květnu oslaví 30 let své existence a tak bychom chtěli sbor opět do Heřmanova Městce pozvat a oslavit s nimi jejich jubileum dalším koncertem.

Alena Tučková

Zdroj: Youtube