Ve zcela zaplněné Synagoze o uplynulém víkendu zazněl nejprve pestrý a kvalitní program, který dle reakcí nadchl přítomné posluchače. V neděli se již představil jubilující Vlastislav i se svými hosty dětským pěveckým sborem „Písnička“ a pěveckým sborem „Salvátor“ z Chrudimi. Heřmanoměstecká sokolovna se tak stala svědkem krásy sborového zpěvu i poděkování zpěvákům a sbormistryni Ludmile Štěpánové za podporu kulturního života v našem městě. Závěrečné společné vystoupení sborů Vlastislav a Salvátor se stalo důstojnou tečkou za těmito oslavami, které přinesly mnohým obohacení volných dní o nevšední hudební zážitky.