Koncert dechového orchestru Základní umělecké školy J. N. Filcíka Chrast se uskuteční 28. září od 15:00 hodin na zámeckém nádvoří.

Na čem se v Chrasti sedělo - na této výstavě se seznámíte se sedacím nábytkem z muzejních sbírek, doplněných dobovými fotografiemi, které dokládají, na čem se v Chrasti sedělo na zámku za biskupa Doubravy. Těšit se můžete na žánrové koutky, dětský koutek a na některé exponáty bude povoleno i sedat! Vernisáž proběhne 1. 10. 2015 v 17:00 hodin v Městském muzeu Chrast.

Během října bude v galerii probíhat výstava obrazů dvou současných umělců. Do snových krajin vás na plátně zavede Josef Macek, který využívá techniku oleje nebo akvarelu. Protějšek k realisticky podaným krajinám budou tvořit barevné fantazie, abstraktní enkaustická malba Rosti Knápka. Vernisáž se bude konat 1. 10. 2015 v 17:00 h v Městském muzeu Chrast.