Na Základní škole Komenského ve Skutči ale moc dobře víme, co naše planeta pro nás znamená, a že bude záležet na nás, co zanecháme našim dětem a vnukům.

Na ZŠ věnujeme oslavám Dne Země celý týden. Děti si pro návštěvníky a spolužáky připravují již nyní řadu ekologicky zaměřených projektů, upozorňující na současné globální problémy a potřebu jejich řešení. Pro děti jsou připraveny od pondělí do středy rukodělné aktivity s přírodními a recyklovanými materiály. V pondělí budeme plést z pedigu a papírových ruliček, v úterý z papírových ruliček a vázat korálky, ve středu nás čeká opět pedig a papírové ruličky. Mimo to také proběhne beseda s rybáři a s potápěči. Během úterý všichni žáci druhého stupně navštíví místní čističku odpadních vod, a průběžně také geologickou výstavu ve skutečském muzeu.

Ve středu na Den Země, 21. dubna, proběhne vyvrcholení „Týdne pro Zemi“, jak se celý projekt ZŠ Komenského nazývá. Bude zahájena výstava výrobků, které děti vytvořili v dílnách, svojí práci představí také keramická dílna Sluníčko. Protože nechceme zbytečně vyhazovat vyřazené elektrospotřebiče, proběhne také v dopoledních hodinách burza počítačů, PC příslušenství, rádií apod., které již nepoužíváme, ale někdo je rád ještě využije. Okolo 19:30, bude-li nám přát počasí, děti společně s učiteli ZŠ Komenského vypustí 150 létajících lampionů s přáním pro planetu Zemi. Místo vypuštění bude ještě upřesněno, pokud by měl někdo zájem, může si lampion zakoupit na místě.

Během dopoledních hodin se, v týdnu od 19. do 23. dubna, na ZŠ Komenského Skuteč může přijít každý podívat na práci v ručních dílnách, prohlédnout si ekologické projekty, nebo koupit něco na burzu elektrospotřebičů.

Za pomoc při organizaci a přípravě Týdne pro Zemi bychom rádi poděkovali všem pedagogům školy. Poděkování také patři Lence Netolické, Haně Válkové, Daně Pleskačové a paní Tomiškové za ochotu realizovat ruční dílny.

Za ZŠ Komenského M. Beránek