Pardubická pobočka krajského soudu se má na podzim přestěhovat do rekonstruované budovy bývalé chemické průmyslovky.

Při její modernizaci vznikají ze školních tříd jednotlivé kanceláře. Pokud vše půjde bez komplikací, je reálné, že ke stěhování dojde ve druhé polovině září. Stávající sídlo by kvůli omezeným prostorům neumožnilo začít s novou soudní agendou.

Krajští politici ale chtějí, aby byl v Pardubicích konečně regulérní krajský soud a nikoliv pouze pobočka Krajského soudu Hradec Králové.

Toho se nepodařilo docílit ani po 13 letech od vzniku pardubické pobočky.

„Je to problematika, kterou se zabývám už od obnovy krajů v roce 2000. Když se nám podařilo zákonnou cestou zřídit v Pardubicích v roce 2003 jako prvnímu z nově vzniklých krajů pobočku krajského soudu, doufali jsme, že ustavení plnohodnotného soudu bude trvat maximálně sedm let. Nyní uplynulo 13 let a stále není v této záležitosti jasno," konstatoval první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Stěhování v druhé polovině září

V Pardubicích působí v ulici Na Třísle okresní soud a od roku 2003 je v budově Plynostavu umístěna pobočka Krajského soudu v Hradci Králové. Ta by se měla v druhé polovině září přestěhovat do rekonstruované budovy bývalé chemické průmyslovky, která těsně sousedí s okresním soudem a Pardubický kraj ji pro tento účel věnoval státu. Od ledna 2017 se tu bude nově soudit také prvostupňová trestní agenda.

Na pobočce krajského soudu v Pardubicích se budou soudit v první instanci vážné trestné činy z okresů Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí a navíc zřejmě část případů z okresu Havlíčkův Brod. Soud bude rozhodovat například případy vražd, znásilnění či hospodářské trestné činy s vysokou škodou.

Velké případy ale bude možné soudit teprve po přestěhování do nové budovy. V sídle na Sukově třídě na to nejsou vhodné podmínky. „Na pobočce absolutně nejsou podmínky pro souzení těchto kauz, nejsou tam velké jednací síně. Jsou tam i bezpečnostní rizika, která by v nové rekonstruované budově neměla být," uvedl místopředseda krajského soudu pro věci trestní Miroslav Veselský.

S novou agendou se zvýší i počet soudců, k nim přibudou příslušní administrativní pracovníci. „Měly by tam být zpočátku dva, posléze tři senáty," podotkl Veselský.

Vznik samostatného krajského soudu by znamenal nárůst počtu zaměstnanců zhruba o třicet lidí, přičemž odborné personální zajištění není prý v Pardubicích problém.

V minulých měsících se tu ovšem řešil problém s přísedícími. Tato činnost je totiž špatně finančně ohodnocena a někteří přísedící musí dojíždět. Proto hejtmanství obeslalo s žádostí o pomoc starosty obcí. „Na základě dopisů, které jsme odeslali starostům obcí, se přihlásilo celkem 38 přísedících. Ti tak doplní aktuální stavy, čímž je v Pardubicích zažehnáno riziko jejich nedostatku," konstatoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Plnohodnotný soud? Je to logické

Vznik plnohodnotného Krajského soudu v Pardubicích by byl podle politiků logický.

„Považujeme za logické a přirozené, aby také soudní moc kopírovala v Pardubickem kraji územní členění České republiky," podotkl Roman Línek.