Téměř po třech letech byla obnovena stavba třetího patra křižovatky v Opatovicích nad Labem na Pardubicku, na kterou naváže budoucí rychlostní komunikace R35.  Práce na mostní estakádě bezmála za dvě miliardy korun byly přerušeny v létě 2010 kvůli nedostatku peněz.

Přímý přejezd 
z dálnice na R35

V Opatovicích stojí už od roku 2009 dvouúrovňová křižovatka s komunikacemi v přízemí a patře. Na ni by tak teď měla navázat mostní estakáda dlouhá jeden kilometr. „Součástí budou připojovací rampy do okružní křižovatky a navazující stometrový úsek rychlostní komunikace R35. Přemostění mimoúrovňové křižovatky umožní přímý přejezd z dálnice D11 na budoucí R35,"  řekla Hana Jarolímová z pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic.
Dlouholeté přípravy na tuto monstrózní a svým způsobem ojedinělou akci zastavila v roce 2010 úsporná opatření.

Již dokončená mimoúrovňová křižovatka stála asi 
1,7 miliardy korun. V úrovni terénu je tvořená čtyřmi jízdními pruhy. Na silnici I/37, které se říká „Hradubická", vznikl v prvním patře kruhový objezd, který spojuje všechny přilehlé komunikace k vesnici a elektrárně. Zároveň v budoucnu umožní napojení právě na R35.

Spojnice na Moravu v roce 2020?

Z R35, která má být dlouhá sto deset kilometrů, existuje dálniční přivaděč Opatovice – Sedlice. Spojnice na Moravu až k Mohelnici by měla být podle předběžných plánů hotová v roce 2020.
Se zahájením této stavby se počítá na jaře 2015. Jako první přijdou na řadu úseky Opatovice nad Labem – Časy a Časy – Ostrov o délce asi 24 kilometrů.