Přestože se nález nevybuchlé munice ze druhé světové války očekával hned v prvních dnech prací, opak je do této chvíle pravdou. V areálu U Trojice, v těsné blízkosti rafinerie Paramo, se ani po pěti dnech celodenních výkopů zatím totiž vůbec nic nenašlo.

Práce podle plánu

„Jedeme podle plánu. Momentálně kopeme již pod hladinou spodní vody. U jedné ze šachtic, které musíme nejprve vykopat, jsme zhruba v pětimetrové hloubce. Žádná senzace v podobě nějakého nálezu spojeného s municí se ale zatím nekonala," řekl včera Pardubickému deníku zástupce generálního dodavatele firmy Geotest Vladimír Vavruška.
Podle našich informací byla dosud jediným kovem, který se v uvedené lokalitě našel, nerezová lžička…

To však neznamená, že nález leteckých pum svržených na Pardubice v létě roku 1944 nemůže přijít v dohledné době. „Výkopy za neustálé přítomnosti pyrotechnika se budou provádět až do konce dubna. Poté budou práce pokračovat do půlky června, kdy by měla začít samotná sanace země," upřesnil Vavruška.

Pokud by při výkopových pracích došlo skutečně k nálezu letecké bomby, respektive vzniklo podezření na její nález, bude na místo neprodleně přivolán policejní pyrotechnik a následně budou realizována všechna opatření, která jsou městem a složkami integrovaného záchranného systému připravována řadu měsíců. Ještě před příjezdem pyrotechnika na místo nálezu budou vyrozuměni hasiči, a také oddělení krizového řízení Magistrátu města Pardubic.

V souladu s připraveným scénářem bude vyrozuměna veřejnost prostřednictvím sirén. Měla by být informována také prostřednictvím médií, internetových stránek města a byly by zřízeny i speciální telefonní linky města.

Pro vyrozumění osob v zóně podél trasy případného následného převozu bomby k likvidaci by bylo využito kromě městského informačního systému také městské policie, která by informovala prostřednictvím rozhlasových prostředků umístěných na služebních vozidlech.

MAPA EVAKUAČNÍCH ZÓN V PŘÍPADĚ NÁLEZU LETECKÉ PUMY - klikněte pro zvětšení

Evakuační zóny pro případ nálezu bomby

I. zóna

Vyrozumění obyvatel nacházejících se na ohroženém území by bylo rozděleno do dvou, respektive tří etap. První etapa vyrozumění a evakuace se týká osob v zóně ohrožení 600 metrů od předpokládaného místa nálezu (lokalita U Trojice).

II. zóna

Po příjezdu policejního pyrotechnika na místo nálezu munice a po vyhodnocení konkrétní situace, může být rozhodnuto o evakuaci osob nacházejících se v zóně druhé, tedy 600 až 1100 metrů.

III. zóna

Poslední etapa evakuace se týká možného převozu nalezené letecké bomby k likvidaci do neobydlené a tedy bezpečné oblasti.
K převozu nalezené letecké bomby by však došlo pouze v případě, kdy ji nebude možné s přijetím maximálních bezpečnostních opatření zneškodnit (deaktivovat) přímo na místě nálezu. Zóna evakuace je v tomto případě stanovena vzdáleností 1100 metrů podél trasy, kudy bude nebezpečný náklad odvážen.
Evakuovaní obyvatelé, kteří budou sváženi do ČEZ Areny, se nemusí bát o své příbytky. Případnému rabování by měla zamezit policie, která by prý pro tento případ nasadila do akce i vrtulníky.

Omezení dopravy

V případě nálezu bomb a následné evakuace je nezbytné počítat také s velmi razantními omezeními v dopravě, a to nejen v dopravě silniční, ale i železniční, autobusové a 
v krajním případě i letecké.