„Kromě běžných koncertů se rádi věnujeme charitě, aby ti nadaní kluci viděli, že je potřeba pomáhat. Pro nás je to čest, když můžeme pomoci naším zpěvem," říká sbormistr Pavel Horák.

Spolu s ním symbolické šeky v pondělí předávala krajská radní Jana Pernicová, vedoucí krajského odboru školství Ladislav Forman a člen sboru Filip Havlíček.

V Ústí nad Orlicí peníze napomůžou k rozvoji čtyřletých dvojčat Jakuba a Matěje Benešových, kteří mají dětskou mozkovou obrnu. Získají moderní kompenzační pomůcky – IPady. Ovládání tabletů dotykem výrazně pomůže rozvíjet jejich jemnou motoriku.

Elektrický polohovatelný vozík s antidekubitní úpravou dostal od Boni pueri třináctiletý Láďa Jeníček z Blatna u Hlinska.  Chlapec má vrozený rozštěp páteře a jeho zdravotní stav vyžaduje celodenní péči. Dárek od pěveckého sboru mu usnadní život – umožní mu totiž samostatný pohyb.

Dobrým chlapcům patří dík

Třináctiletý Láďa dosud používal k pohybu zdravotní kočárek pro děti s tělesným postižením. K dispozici měl i zapůjčený invalidní vozík. Od včerejšího dne je všechno jinak, chlapec se bude pohybovat pomocí moderního „vozítka".

Symbolický šek na peněžní hotovost vezla v pondělí ráno radní Pardubického kraje Jana Pernicová do místní hlinecké části Blatno, kde žije rodina Jeníčkových. Láďu má od jeho tří let v pěstounské péči.

Radní Pernicovou při cestě doprovázeli vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Krajského úřadu v Pardubicích Ladislav Forman, sbormistr světoznámého pěveckého tělesa Boni pueri Pavel Horák a jeden z členů sboru Filip Havlíček, kterému je stejně jako Láďovi právě třináct let.

Elektrický polohovatelný vozík s antidekubitní úpravou umožní Láďovi dostat se všude, kam je potřeba. Chlapec ho potřebuje již dlouho. Proto po doporučení psychologa rodina zažádala o příspěvek na elektrický vozík, avšak zdravotní pojišťovna příspěvek neschválila. A to i přesto, že musí být Ládík často přenášen a polohován.

Ze šeku na třicet tisíc korun má rodina Jeníčkových skutečně velkou radost. Stejně tak ji cítí ti, kteří Ládíka obdarovali. Boni Pueri (v překladu Dobří chlapci) , mají výstižné jméno.

(miš, ih, ron)