První „velký" sníh již zasypal silnice v Pardubickém kraji a poprvé tak prověřil připravenost silničářů na zimní sezonu. Správa a údržba silnic kraje včera zveřejnila plán zimní údržby silnic.
Plán počítá s údržbou silnic všech tříd na území Pardubického kraje, které jsou podle důležitosti rozděleny do kategorií s vymezením časových limitů, do kdy musí být zajištěna jejich sjízdnost.

Udržuje se na 3500 kilometrů silnic

Podle našich informací udržují silničáři v kraji 96 procent celkové délky silniční sítě, tedy téměř 3500 kilometrů! Zbylá čtyři procenta znamenají neudržované úseky, které byly letos rozšířeny o dva kilometry. Důvodem neudržování těchto silnic prý většinou bývá buď havarijní stav nebo malé využití dané komunikace. „Z větší části řešíme zimní údržbu vlastními silami. Z padesáti procent využíváme chemické rozmrazovací materiály, ze čtyřiceti procent písek či drť a šest procent řešíme pouze pluhováním. Zbylá čtyři procenta jsou neudržované úseky silnic," objasnil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec s tím, že se jedná o prakticky totožné údaje jako v loňském roce.
Právě v minulé zimní sezoně se silničářům v kraji podařilo ušetřit 15,5 milionu korun oproti plánovanému rozpočtu. Peníze tak mohly být investovány do oprav havarijních úseků silnic. „Na letošní zimu máme opět připraven rozpočet ve výši 120 až 125 milionů korun. Jeho výše vychází ze zkušeností z předchozích let. I když samozřejmě nemůžeme vyloučit, že průběh zimy si vyžádá jeho navýšení. Když se podívám do minulosti, vidím, že nejvyšších nákladů na zimní údržbu dosáhla krajská správa v zimní sezoně 2005/2006. Tehdy bylo vynaloženo téměř 160 milionů," uvedl Jaromír Dušek, náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu.

Nepřetržitá služba na dispečinku

Připraveny jsou i dispečinky, které jsou zřízeny na každém cestmistrovství v kraji. Zde se drží nepřetržitá služba. Informace z jednotlivých dispečinků jsou pak zadávány do webové aplikace. „Tento dispečink zajišťuje tzv. zpravodajskou službu, kdy nejen že kontroluje a zodpovídá za včasné zadávání zpráv z jednotlivých míst, ale také poskytuje médiím a veřejnosti informace o sjízdnosti silnic v Pardubickém kraji," objasnil ředitel Miroslav Němec.

Nejhorší? Hlinsko, Krouna, Polička…

A která místa v kraji jsou na tom obecně se sněhem nejhůře? „Největší problémy se sněhem jsou každý rok tradičně na Hlinecku. Hodně sněhu je vždy u Krouny a pak také u Poličky," přiblížil nám místa tradičních sněhových nadílek Marian Cvrkal ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje. (dos)