„Při průměrné roční obměně 8 lůžek u nás vychází čekací doba nástupu kolem 8 let. Populace výrazně stárne, situace je rok od roku horší. Každým rokem přibývá hodně zájemců s různým typem demence, kteří potřebuji péči 24 hodin denně. Jde tedy o velký problém už nyní, v budoucnu by to mohla být katastrofa,“ upozornil ředitel Sociálních služeb Lanškroun Milan Minář.

Lanškrounské sociální služby jsou spádové pro 20 tisíc obyvatel, současná kapacita budovy je však pouze 79 lůžek. A podobně to vypadá i v jiných městech.

Převis poptávky

„Domov důchodců Ústí nad Orlicí má kapacitu 51 lůžek v domově se zvláštním režimem, 89 lůžek v domově pro seniory a 4 lůžka v odlehčovací službě, celkem tedy 144 lůžek. Poptávka je samozřejmě vyšší, především v domově se zvláštním režimem, jehož cílovou skupinu tvoří osoby s Alzheimerovou chorobou – tady je převis poptávky o více než sto procent proti nabídce,“ popsal ředitel domova Jan Vojvodík.

Dostatek lůžek nemá ani přeloučský Domov u fontány, který v posledních letech prošel rekonstrukcí za 64 milionů korun. Domov se specializuje seniory s demencí a Alzheimerovou chorobou. A právě takových v posledních letech obzvlášť přibývá.

„Kapacita lůžek je 155 – dohromady pro všechny poskytované sociální služby, tedy domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací služby – a je prakticky neustále plně obsazena. Počet urgentních žadatelů je aktuálně 245. Je však těžké odhadnout, kolik našich žadatelů skutečně zůstává bez pomoci, neboť většina z nich si podává žádost do vícero zařízení současně,“ řekla ředitelka Danuše Fomiczewová.

Seniorcentrum města Svitavy má kapacitu 39 lůžek, což také není dostačující. „Na vysokou poptávku po pobytové službě reagujeme přístavbou objektu. Přístavba a stávající část domova propojením vytvoří jeden provozní a ucelený objekt s kapacitou 75 lůžek. Nedostatečná kapacita v zařízeních vede k narůstajícím a obtížně řešitelným problémům osamoceně žijících lidí v domácnostech i pečujících rodin o osoby, jež mají sníženou soběstačnost a jsou odkázány na pravidelnou pomoc druhé osoby, kterou již nemohou ani s podporou dalších sociálních služeb zajistit v domácím prostředí,“ konstatovala ředitelka Seniorcentra města Svitavy Lenka Jurenová.

Pardubický kraj s ohledem na situaci připravuje plán rozvoje sociálních služeb na období 2019-2021. Zastupitelé odsouhlasili rozšíření kapacity domova se zvláštním režimem ve Svitavách a vybudování domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Žamberku.

Nižší dostupnost

„Jde o lokality, kde je dle statistiky nižší dostupnost zmíněných služeb. Potřebné kapacity nově zřizovaných služeb budou následně zařazeny do krajské sítě sociálních služeb podle potřeb dotčené oblasti. Další rozvoj kapacit pobytových služeb bude řešen podle principu dostupnosti s jednotlivými obcemi. Zásadní roli v této oblasti však hraje stát a Ministerstvo práce a sociálních věcí, které by měly stanovit priority rozvoje služeb pro seniory a způsoby jejich financování. Stávající systém je dlouhodobě neudržitelný,“ poznamenala vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu Helena Zahálková.

Navýšení pobytových kapacit plánuje i krajské město. Pardubice, prostřednictvím Sociálních služeb města Pardubic, zřizují Domov pro seniory U Kostelíčka s Domov pro seniory Dubina – obě zařízení disponují kapacitou celkem 452 lůžek. „Za poslední rok sledujeme velký nárůst žádostí o pobytové služby v našich domovech pro seniory. Přestože na území města dále rozšiřujeme kapacity terénních a ambulantních služeb, je navýšení kapacit pobytových služeb do budoucna nezbytné,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Nejvhodnější lokalitu pro zřízení nového domova pro seniory by město chtělo mít vytipováno do konce letošního roku. „Jako možná místa se nabízejí pozemky v majetku kraje, které navazují na stávající areál Domova pro seniory U Kostelíčka, bývalý areál veterinární nemocnice v ulici Štrossova, Masarykova kasárna, sídliště Závodu míru či Nemošice,“ dodala mluvčí pardubické radnice Iveta Koubková.

Posílení služeb

Ředitelé domovů se shodují, že v současné době je nutné posílit především terénní a odlehčovací služby. „Dokud existují rezervy v terénních službách, v jejich efektivitě a kapacitě, je zbytečné navyšovat kapacitu domovů pro seniory. Jiný příběh představují domovy se zvláštním režimem, kde lůžka skutečně chybí – ale dobrou cestou je transformace části stávajících kapacit domovů pro seniory na domovy se zvláštním režimem – a tento způsob řešení Pardubický kraj rozumně podporuje,“ uvedl Vojvodík.

„Nadále pokračuje trend udržení seniora co možná nejdéle v jeho přirozeném prostředí za pomoci terénních či ambulantních sociálních služeb. Důležité je proto také kvalitní poradenství pro tyto žadatele, kterým by měla být doporučena optimální sociální služba s ohledem na jejich individuální potřeby – ne vždy to nutně musí být pobytové zařízení,“ doplnila Fomiczewová.

Soukromí investoři

Kromě příspěvkových organizací nabízí na trhu v oblasti sociální péče své služby i soukromí investoři. „Otázkou ale je, zda na soukromé služby budou senioři a jejich rodiny mít dostatečné finanční prostředky,“ řekla ředitelka Domova seniorů Drachtinka Eva Holečková.


Terénní a odlehčovací služby
Pardubický kraj podporuje rozvoj terénních a odlehčovacích služeb. „Mezi lety 2016 a 2018 došlo k nárůstu kapacit ze 157 tisíc hodin přímé péče na 185 tisíc hodin této péče. V případě osobní asistence se zvýšila kapacita ze 177 500 hodin na 202 800 hodin,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu Helena Zahálková. Počet lůžek odlehčovacích služeb se celkově zvýšil z 57 v roce 2016 na 89 v roce 2018. „V dalších letech se předpokládá další nárůst kapacit. Aktuálně je předpoklad rozšíření minimálně o 30 lůžek,“ dodala Zahálková.