Pracovala také jako místopředsedkyně Mikroregionu Litomyšlsko, který sdružuje třiačtyřicet obcí včetně Litomyšle. Před svým nástupem do politiky učila na základní škole v Morašicích.

Jste mimo jiné radní pro regionální rozvoj. Na jaké oblasti se zaměříte?
Chci se zaměřit na takové oblasti, které jsou z mého pohledu trochu opomíjeny, ale ne současnou či minulou samosprávou, ale svým způsobem historicky. Jedná se například o Moravskotřebovsko, Hlinecko nebo Králicko, které však v minulých letech vzkvétalo díky masivnímu rozvoji cestovního ruchu. Jsou to často oblasti, kde jsou v horším stavu silnice či zásobování potravinami. Zaměřím se proto na to, aby se celý kraj rozvíjel rovnoměrně a nebyly žádné oblasti opomíjeny. Díky tomu, že do mé gesce patří i poskytování dotací, tak se vlastně dotýkám všech ostatních gescí, jako je školství, doprava, evropské dotace včetně takzvaných norských fondů. Nesmíme zapomínat ani na národní dotace. Jsou to všechno zdroje, které mohou směřovat do těchto oblastí, ale samozřejmě, že nejen do nich.

Máte dlouholeté zkušenosti z komunální politiky, v čem by podle Vás mohl kraj pomoci starostům?
Tím, že se stále budu pohybovat v komunální politice jako místostarostka, tak neztratím zcela jistě s kolegy kontakt. Osobně vidím nutnost lepšího informování a vzdělávání starostů v podobě školení a seminářů. Jsem přesvědčená, že by bylo možné něco podobného uskutečnit například v rámci mikroregionů nebo místních akčních skupin. Je to totiž velmi důležité. Zkušenost mi říká, že starostové, kteří jsou aktivní, si potřebné informace sami získají, ale jsou také ti, kteří litují vynaložených peněz za drahá školení a tyto informace poté nemají. Jako radní bych se chtěla vzdělávání a informování starostů více věnovat. Mám představu, že v rámci Pardubického kraje by starostové dostávali potřebné školení bezplatně.

S novým programovým obdobím přichází změna v podobě jednoho centrálního Integrovaného regionálního operačního programu. Co od něj očekáváte?
Uvidíme, co změny v oblasti dotací přinesou. Do současné doby bylo operačních programů mnoho a každý měl své vlastní podmínky. Ze své bývalé pozice starostky mohu říci, že orientace v nich byla mnohdy velice složitá. Abychom mohli čerpat, museli jsme si najímat různé poradce a odborníky. Osobně doufám, že změny přinesou především zjednodušení pro žadatele. Pokud srovnám evropské dotace s krajskými, tak rozdíl je jednoznačný. Netvrdím, že krajské dotace jsou triviální, ale průměrně vzdělaný starosta si s nimi dokáže bez problémů poradit. Ty evropské jsou proti tomu tak náročné, že pokud obce nemají svůj specializovaný odbor, tak si musí zaplatit odborníka.

Kraj v minulosti využil evropské zdroje maximální měrou. Lze již nyní říci, jak je na čerpání dotací připraven?
Již jsem měla možnost seznámit se s připravenými projekty a musím říct, že jich je velké množství. Pardubický kraj rozhodně nezahálel a projektů připravených k realizaci je dostatek ze všech oblastí a na celém území. Měli bychom pokračovat také v plánování po roce 2020, protože jen ten, kdo je připravený, může úspěšně čerpat.