Vytrvalé deště a bleskové povodně, které koncem června postihly Pardubicko a Chrudimsko, způsobily škody na krajských silnicích zhruba za 122 milionů korun.
Voda poškodila nejen silniční mosty a propustky, ale také samotné vozovky, opěrné zdi a silniční svahy.
„Částka bude zpřesňována projekty a dále také výběrovým řízením," řekl náměstek  hejtmana Pardubického kraje Jaromír Dušek, který je odpovědný za dopravu .

Povodně způsobily sesuvy silnic

Nejvíce byly postižené silnice v regionu Pardubic, Chrudimi, Holic, Hlinska, Luže, Přelouče, Třemošnice a Moravské Třebové.
Největší škody jsou na opěrných zdech a silničních svazích a přesahují částku padesáti milionů korun.

„Silnicím, které byly již  tak ve špatném stavu dopomohla ještě voda. Na několika místech se silnice sesula, jako například u Nových Hradů a Polanky," sdělil provozní náměstek Správy a údržby silnic Pardubického kraje Václav Ouhrabka a dodal, že všechna místa jsou označena a  jsou na nich dopravní omezení.

Peníze na opravy se hejtmanství pokusí získat od Státního fondu dopravní infrastruktury. Pokud dotaci dostane včas, škody by se daly stihnout opravit do konce listopadu.

Vyspravení silnic zdržely povodně

Hejtmanství nyní čeká na 340 milionů korun od fondu, aby opravilo škody po zimě. Tyto peníze poslouží na vyspravení nejhorších úseků silnic.
Vyřízení žádostí o peníze na opravu silnic zdržely  červnové povodně, jejichž škody se odhadují přes 800 milionů.
„Některé úseky velmi poškozených silnic jsou ještě nyní udržovány jen provizorně v kombinaci s dopravním značením. Předpokládáme, že jakmile stát vyřeší do konce července povodňové škody, vyřeší i tuto žádost Pardubického kraje," uvedl náměstek hejtmana Jaromír Dušek.

Zároveň kraj získá peníze z regionálního operačního programu Evropské unie. 

ČTK, Kristýna Turečková