Kelímky budou zhotoveny z umělé hmoty, budou to půllitry, „třetinky“ a dvoudecilitrové s víčkem na kávu. Mají se využívat opakovaně, k čištění poslouží myčka a budou se přechovávat ve skladovacích boxech. Město na dodávku vypsalo veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Chrudim – dost bylo plastů. Kelímky by primárně měla využívat Chrudimská beseda, která je městskou kulturní organizací.

„Slibujeme si od toho, že ubude spotřeba jednorázových kelímků, které končí v popelnicích a na skládce,“ uvádí starosta František Pilný.

Nové kelímky budou zálohované a vratné. Pokud se Chrudim odhodlá řídit vzorem jiných českých měst, cena by se měla pohybovat kolem padesáti korun.

U kelímků se už využije nový vizuální styl města. „Bude to i taková propagace, protože ne všechny se vrátí, některé skončí jako sbírkové předměty,“ odhaduje starosta.

To se ostatně stalo v Litomyšli, kde zavedli vratné kelímky už před lety. „Investice se nám vyplatila – lidé si je nechávali díky potisku s Váchalovskou tématikou jako suvenýr,“ potvrzuje vedoucí litomyšlského odboru školství a cestovního ruchu Michaela Severová.

Ovšem pozor – kvůli protiepidemickým opatřením hygienici loni na podzim vystavili Litomyšli stopku. „Důvodem bylo to, že se kelímků dotkne víc lidí a mohlo by dojít k přenosu nákazy. A tak jsme další objednávku vratných obalů pozastavili,“ dodává Severová.

Kulturní akce se nyní nekonají nikde, ale pokud by zákaz trval, stánkaři s občerstvením by měli nápoje prodávat v rychle rozložitelných plastech.

Chrudim ale se zavedením zálohovaných kelímků počítá, dostala ostatně na tuto zakázku za 800 tisíc korun dotaci ve výši 85 procent.

Na počátku této ekologicky významné iniciativy stáli ochránci přírody z chrudimské organizace Zelený dům a také Zdravé město Chrudim. „My se dlouhodobě zabýváme předcházením vzniku odpadů a upozorňujeme na tuto oblast v rámci Dnů Země a Dne s technickými službami. Nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne a pokud ano, skleněné nebo vratné obaly jsou správnou cestou,“ uvedl Tibor Schwarz ze Zeleného domu Chrudim.

Podle průzkumu Deníku by se lidé s vratnými kelímky lehce vyrovnali, vždyť zálohované sklenice už jsou běžné při plesích nebo tanečních zábavách. „Já s tím problém nemám. Věřme, že se nějaké kulturní akce vůbec budou konat,“ doufá Chrudimačka Marcela Kopecká.