Základna leží asi 70 kilometrů severovýchodně od hlavního města Bamaka, na levém břehu řeky Niger. Jádro jednotky tvoří již zmiňovaní chrudimští výsadkáři, kteří jsou posíleni logistickým družstvem z Klatov.

V začátku bylo nutno zajistit vše nezbytné od logistického, zpravodajského a operačního zabezpečení, až po dohovory s mezinárodními partnery. Na prvním společném praporním nástupu španělský velitel prohlásil, že vnímá prapor jako jednu velkou rodinu bez rozdílu národnosti.

„Španělšťí kolegové z praporu ochrany, v rámci kterého naše česká jednotka působí, nás přijali skvěle. Jednání s ostatními mezinárodními partnery na základně je také na velmi profesionální úrovni,“ uvádí velitel jednotky chrudimských výsadkářů kapitán Roman Kamenský.

Výcvik i ostraha

Chrudimští výsadkáři střeží základnu v MaliZdroj: 43. výsadkový prapor ChrudimK hlavním úkolům výsadkářů patří ochrana mezinárodního týmu instruktorů v rámci výcviku malijské armády. Instruktoři, mezi kterými jsou i čeští vojáci z Vyškova, připravují odborné vojenské kurzy a školí řadové vojáky, důstojníky i budoucí instruktory malijské armády. Chrudimští výsadkáři zabezpečují instruktorům ochranu při výcviku mimo základnu. Výcvik probíhá i ve stovky kilometrů vzdálených oblastech rozlehlého Mali.

K důležitým úkolům české jednotky patří i ostraha základny KTC. Služba na strážních stanovištích se střídá s pěšími patrolami na základně i v blízkém okolí. Týmy rychlé reakce drží stálou pohotovost a jsou připraveny zasáhnout v případě jakéhokoli incidentu na základně i mimo ni. V okolí základny se také provádějí speciální patroly, zaměřené na kontrolu nebezpečných míst, které by mohly být využity při útoku na základnu. Jedním z úkolů je zabezpečení kontroly civilních logistických vozidel zásobujících základnu a doprovody vojenských osob na jednání s místními autoritami.

Dobré jméno našich

Dalším úkolem jsou patroly do okolí. Ty jsou důležité pro prezentaci přítomnosti mezinárodních jednotek v místě a pro navázání kontaktů se starosty a „staršiny“ vesnic. V rámci těchto patrol je v omezené míře poskytována místním lidem i základní humanitární pomoc.

Prapor ochrany tvoří dvě roty, každou tvoří tři čety. První rota je španělská a druhá rota pod velením kapitána Romana Kamenského je složena ze dvou českých výsadkových čet a jedné španělské čety námořní pěchoty. Mezinárodní spolupráce se osvědčila a česká jednotka si v krátkém čase na základně vybudovala velmi dobré jméno a respekt.

„Není náhodou, že volba při výběru jednotky padla na chrudimské výsadkáře. Již v minulosti byli příslušníci chrudimského výsadkového praporu nasazováni v rámci zahajovacích misí na území Makedonie a Afghánistánu,“ připomíná Jiří Zedníček, kaplan 12. Kontingentu EUTM v Mali.

Kruhový objezd by byl bezpečnější.
Chrast chce zklidnit dopravu, pomůže i přestavba křižovatky