Nájemní smlouvu s těžaři chvaletická radnice uzavřela loni v létě. Společnost Mangan Chvaletice, patřící kanadské firmě Euro Manganese, zde plánuje vytěžit miliony tun manganu. Nyní v lokalitě testuje první vzorky a budoucí technologie. Firma už zrekonstruovala dvě budovy v areálu E. P. Chvaletice, kde nainstalovala testovací zařízení na výrobu vzorků vysoce čistého manganu.

„Pro tyto účely budou z areálu odkaliště Chvaletice-Trnávka odebírány pouze testovací vzorky,“ upřesnila mluvčí společnosti Petra Javornická s tím, že provoz výrobního závodu na recyklaci manganu společnost plánuje v závislosti na získání všech potřebných povolení spustit v termínu 2026 až 2027.

Ložisko ve Chvaleticích má velký význam především pro evropský trh, podle zástupce těžební společnosti a ředitele firmy Mangan Chvaletice Jana Votavy jsou schopní těžbou pokrýt až čtvrtinu evropské poptávky po manganu.

Zájem o jeho těžbu má kanadská společnost Euro Manganese Inc. prostřednictvím české společnosti Mangan Chvaletice, s.r.o.
Ve Chvaleticích bude kanadská firma těžit mangan do baterií a elektromobilů

Potřebné dokumenty pro výstavbu recyklačního závodu podala firma už na konci minulého roku na Ministerstvo životního prostředí. Továrna má být zaměřena na výrobu vysoce čistých manganových produktů. Společnost chce kov využívat na výrobu bateriových úložišť elektřiny. „Kanadský podnik už má předběžně sjednané kontrakty s výrobci baterií, po kterých v současnosti roste poptávka,“ potvrdil krajský radní pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslav Krčil.

Kraj má od projektu velká očekávání a vidí možný významný přínos v oblasti zlepšení životního prostředí a pozitivní dopad do ekologie území regionu. „Odtěžením bývalých odkališť ve Chvaleticích a Trnávce se zamezí úniku nebezpečných látek do Labe, ke kterému nyní dochází. Při těžbě ložisek se bude i průběžně rekultivovat celé území,“ uvedl Krčil.

„Uložením hlušiny na nově vybudované nepropustné podloží zamezíme kontaminaci spodních vod. V neposlední řadě na území po recyklaci může vzniknout zajímavý prostor pro občany, na jehož podobě se budou moci okolní obce podílet svými náměty,“ upřesnil plány ředitel firmy Mangan Chvaletice Jan Votava.

400 pracovních míst

Do rozpočtů obcí by navíc z projektu mělo přitéct několik milionů korun ročně. „Dalším důležitým aspektem je podle mého názoru i dopad na pracovní trh. Projekt počítá podle informací investora se vznikem až 400 nových pracovních míst,“ doplnil Krčil.

Sousední Řečany nad Labem mají ale strach ze zvýšení hluku nebo dopravy. Starostka obce Michaela Matoušková situaci řešila i s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou. „Naše obec dlouhodobě poukazuje na spoustu nedořešených věcí, které mohou negativně ovlivnit životní úroveň a životní prostředí a dokumentace EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) je neřeší. Již při prvním zveřejnění EIA vzalo ministerstvo naše připomínky za relevantní a nařídilo dopracování studií,“ sdělila Matoušková s tím, že nyní skončilo druhé řízení, do kterého se obec opět přihlásila s připomínkami.

Soud opět zrušil emisní výjimku pro elektrárnu ve Chvaleticích
Nejistá budoucnost chvaletické elektrárny. Kraj nerozhodl, udělá to ministerstvo

„Pokud má jít o ekologickou recyklaci, musí být zvolen takový postup, aby jí opravdu dosaženo bylo a nešlo jen o pouhý obchod, tedy vyseparování manganu a navrácení kontaminované půdy zpět,“ dodala Matoušková.

Společnost Mangan Chvaletice se na město obrátila se žádostí o prodej pozemků už v roce 2018, o rok později svoji žádost aktualizovala. V únoru 2019 proběhla také beseda s občany, kde se nadnárodní společnost snažila zodpovědět dotazy místních. Přibližně stovka lidí se tehdy dozvěděla, jakou metodou se bude mangan těžit, co je potřeba pro její zahájení, jaké to bude mít důsledky pro lokalitu. Společnost lidem z Chvaletic i Trnávky tehdy vysvětlila, že nejde o těžbu jako takovou, ale o recyklaci manganové hlušiny.