Dlouhá léta pardubičtí zastupitelé řeší, jak zabránit znovuobnovení provozu spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví, kterou vlastní společnost AVE CZ. Ale neúspěšně. Nyní chce vedení města podpořit snahu obce Rybitví změnit územní plán alespoň tak, aby nebylo možno dále zvýšit stávající kapacitu spalovny nebezpečných odpadů.

OHROŽENÍ OBYVATEL

„Je to v podstatě maximum toho, co nyní můžeme udělat. Spalovnu na tomto území dále odmítáme, ale zakázat ji my ani obec Rybitví nemůžeme. Chceme tedy alespoň zabránit tomu, aby se v našem regionu, pokud by společnost AVE CZ dosáhla souhlasu s obnovením činnosti spalovny, likvidoval nebezpečný odpad ze širokého okolí. Důvodů, proč s obnovením provozu spalovny nesouhlasíme, je mnoho – od znečištění ovzduší, přes možnosti vážného ohrožení obyvatel na zdraví, až třeba po zvýšení hlučnosti v důsledku navýšení dopravy v okolí," řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Už v roce 2011 totiž Nejvyšší správní soud zrušil v územním plánu obce Rybitví pasáž, která likvidaci odpadu ve zdejší spalovně znemožňovala.

„Současný záměr změny územního plánu sice přímo neposuzuje záměr znovuobnovení provozu spalovny, ale přesto je nutno firmě AVE CZ ukázat, že pardubická veřejnost považuje obnovení provozu spalovny nejen za scestné, ale především nebezpečné, vytvářející zdravotní rizika, která nejsme schopni v současné době ani úplně detekovat, natož se proti nim účinně chránit," uvedl předseda spolku Zelená pro Pardubicko a zastupitel za Patrioty Pardubic Jan Linhart.

Město by koupilo zdraví obyvatel, říká odborník

Jednou z možností, jak problematiku spalovny vyřešit definitivně, je její nákup. Už před rokem zastupitelé tento záměr schválili. Jenže kvůli vysoké ceně, která měla být 35 milionů korun, nakonec většina zastupitelů na listopadovém zasedání ruku pro nákup nezvedla. Znalecké posudky totiž mluví o tom, že reálná cena objektů v Rybitví je jen něco přes šest milionů korun, zbytek je cena podnikatelského záměru.

„Jedinou jistotou byla koupě, ale tu zastupitelstvo bohužel neschválilo," poznamenal primátor Pardubic Martin Charvát.

Nákup spalovny podpořil i Antonín Novák ze sdružení Stop spalovně v Rybitví, který se profesně zabývá měřením emisí a imisí. „Proti spalovně mluví nejen negativní posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), ale také to, že AVE CZ nedokázala veřejnost přesvědčit, že to není nebezpečné. Město tím nekupuje jen pozemek, ale také zdraví obyvatel," uvedl Novák.

Opozice ale už na listopadovém zasedání zastupitelstva upozorňovala na to, že město se má chovat jako dobrý hospodář a při koupi nepotřebného majetku by se mohlo dostat do rozporu se zákonem o obcích.
„Nemůžu hlasovat pro koupi spalovny, protože žádný dobrý hospodář by přece nekoupil za 28 milionů projekt, o kterém ví, že ho nechce realizovat," konstatoval tehdy František Brendl (Pardubáci).

DALŠÍ NÁKLADY

Kritici nákupu upozorňovali, že ani oni obnovu spalovny nechtějí. „Jako řádný hospodář si město nemůže dovolit pořídit něco, co nám bude jen generovat další náklady," řekl předseda kontrolního výboru Karel Haas (ODS).
Spalovnu od roku 1995 provozovala Synthesia, později však musela provoz ukončit, neboť nedokázala dodržovat emisní limity. V roce 2006 objekty koupila AVE CZ. Ta měla v plánu modernizaci za několik set milionů korun. Narazila však na silný odpor obcí i veřejnosti, petici proti spalovně podepsalo téměř 50 tisíc lidí.