Do hotelu Zlatá štika se o víkendu 24. a 25. listopadu sjede přibližně devadesát lidí z celé republiky, kterých se tato problematika týká. Chybět na akci, která se koná po čtyřech letech, pochopitelně nebude ani předseda Svazu diabetiků ČR Vladimír Horák či místopředseda Jaroslav Novák.
Kromě úprav stanov, podiskutování ohledně finančního zabezpečení či v neposlední řadě úpravy postupu při hájení zájmů pacientů – diabetiků, bude na sjezdu rovněž předáno ocenění lidem, kteří se jakkoliv zasloužili o ulehčení či zpříjemnění života lidem s touto nemocí.

800 tis. evidovaných

Podle šéfa českých diabetiků Vladimíra Horáka se diabetes pomalu stává epidemií. „Evidováno je zhruba 800 tisíc diabetiků. Dalších minimálně 200 tisíc však podchyceno není…," sdělil vysoká čísla Vladimír Horák. Podle něj chce Svaz diabetiků tlačit na to, aby zejména finanční prostředky byly na nemocné vynaloženy hned od počátku nemoci. „Šedesát procent nákladů na diabetes se totiž vynakládá až v nemocnici," upřesnil Horák, podle něhož  jsou navíc státem kráceny dotace na nejrůznější projekty spojené s léčbou této nemoci. „Zkrátka, ubývá peněz," povzdechl si předseda Svazu diabetiků ČR.

Patnáct let s nemocí

Sám Vladimír Horák se jako diabetik léčí již patnáct let. „Tehdy u mě začaly klasické příznaky – stále jsem trpěl žízní, byl jsem unaven, hubl jsem a měl jsem rozostřené vidění," popsal nám své začátky nemoci muž, který se ihned po diagnostikování diabetes začal léčit inzulinem.

Inzulínová pumpa

V současné době používá Vladimír Horák inzulínovou pumpu. Tu má neustále napojenou na těle a počítač řídí dávky inzulínu. Cena téhle „mašinky" se pohybuje kolem dvou set tisíc korun.
„Všichni diabetici by u sebe měli nosit kartu diabetika. Já mám navíc u sebe také kontakty na svoje doktory. Člověk totiž nikdy neví…," nabádá všechny lidi s touto nemocí jejich „šéf".