Pokračování výstavby dálnice D35 je zase o krůček blíž. Tedy možná. Pokud se někdo neodvolá k právě schválenému územnímu rozhodnutí na šestikilometrový úsek kolem Vysokého Mýta.

„Městský úřad vydal územní rozhodnutí na dálnici D35 v úseku Vysoké Mýto – Džbánov. Rozhodnutí ale zatím nenabylo právní moci,“ uvedl starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Předchozí územní rozhodnutí z roku 2018 doprovázely vedle řady námitek také procesní chyby místního stavebního úřadu. Řízení se proto muselo opakovat.

Projde druhý pokus?

Nové rozhodnutí ukládá investorovi, tedy státnímu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), řadu nových povinností, především další protihlukové zdi. Ty si vyžádali lidé z příměstské osady Knířov. Je zajímavé, že ta leží od dálnice více než kilometr, sídliště na západním okraji Mýta dálnice kopíruje mnohem blíže.

V nejbližších týdnech se očekává rovněž územní rozhodnutí k předcházejícímu sedmikilometrovému úseku z Ostrova, kde končí již rozestavěná část dálnice od Opatovic k Vysokému Mýtu.

Pokud by obě rozhodnutí prošla bez odvolání, mohlo by začít stavební řízenía stavbě dálnice až před Litomyšl by pak kromě výkupů pozemků už nic nestálo v cestě.

close MAPA D35 kolem Vysokého Mýta. info Zdroj: ŘSD zoom_in

ŘSD se kvůli dvouletému skluzu územního rozhodnutí na úseku kolem Vysokého Mýta pustilo již v předstihu do přípravy dokumentace pro stavební povolení.

„Byl dokončen podrobný geotechnický průzkum, který bude sloužit pro potřeby zpracování dokumentace pro stavební povolení. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele dokumentace a byl již vydán pokyn k zahájení prací na jejím zpracování,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Na trase kolem města budou dvě mimoúrovňové křižovatky. Jedna na severním konci se sjezdem do Mýta a na Choceň, druhá jižně nedaleko Džbánova.

Právě výjezd ze severní křižovatky bude zároveň severním obchvatem města ve směru na Choceň a Žamberk a jeho výstavba je v režii pardubického hejtmanství.

Zde však ještě nebylo vyřešeno přesné trasování nové silnice, a to v části obchvatu Chocně, kde jsou ve hře dvě varianty. Je tak stále otázkou, co bude dřív – dálnice, nebo nová krajská přeložka silnice II/357. Se stávající státovkou I/35 se bude nová přeložka křížit kruhovým objezdem.

Na šestikilometrové trase D35 kolem Mýta bude stát nejméně 3370 metrů protihlukových stěn, další pak možná přibudou po spuštění provozu dálnice na základě měření hluku.

ŘSD také v novém územním rozhodnutí dostalo za úkol vytvořit migrační koridory pro zvěř, sledovat stav podzemních vod nebo provést různé vegetační úpravy. Stále chce začít stavět už v roce 2022.