Díky mírné letošní zimě neustaly stavební práce na výstavbě 27 kilometrů dálnice D35 z Opatovic nad Labem k Ostrovu u Vysokého Mýta. Ačkoliv se teď staví vlažnějším tempem, čeká se na zahájení stavební sezony a spolehlivý vzestup teplot.

„Běží například práce na budování estakády přes železniční koridor u obce Uhersko. Buduje se estakáda přes Labe a pokračují práce takřka na celé trase. Budují se mosty, propustky a násypy u mimoúrovňových křižovatek či přeložek silnic nižších tříd,“ uvedla Hana Jarolímová z pardubické pobočky ŘSD.

První úsek z Opatovic do Časů má být podle aktuálních informací z ŘSD hotov v lednu 2022, druhý v srpnu též roku. Uleví Pardubicím a Hradci od tranzitní dopravy, který tudy pokračují na Moravu po sjezdu z D11. Oddechnou si i motoristé, cesta přes východní Čechy bude najednou mnohem rychlejší.

Práce na D35 minulý týden z vrtulníku kontroloval pardubický hejtman Martin Netolický.

„Jsem rád, že po letech peripetií stavba konečně jede, byť nyní tlačíme ŘSD, aby se pokračovalo dále. Vysoké Mýto i Litomyšl nutně potřebují obchvaty v navazujících etapách, aby dálniční doprava neochromila centra měst,“ uvedl Netolický.

Z D35 je od roku 2006 hotový jen tříkilometrový úsek z dálnice D11 před Hradcem k třípatrové dálniční křižovatce u Opatovic. V roce 2022 bude hotový rozestavěný úsek do Ostrova, další pokračování kolem Vysokého Mýta a Litomyšle je však zatím jen na papíře a hlavně v úseku kolem Litomyšle stále panují spory o její trasu. Poté bude D35 pokračovat kolem Svitav a Moravské Třebové do Mohelnice, kde se napojí na už téměř 40 let hotový úsek do Olomouce.