Lze zvládnout najednou funkci děkana a poslance? Čerstvě zvolený poslanec za ODS SIMEON KARAMAZOV (na snímku) tvrdí, že ano a chce na pozici děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zůstat.

To se ale příliš nelíbí rektorovi pardubické univerzity Miroslavu Ludwigovi. Ten argumentuje třeba nebezpečím, které hrozí z propojení akademické obce s politikou.

Budete po vašem zvolení do Poslanecké sněmovny i nadále zastávat funkci děkana?

Ano, jsem připraven zastávat funkci děkana fakulty i po mém zvolení do sněmovny. V mém volebním programu  a hraje vysoké školství a jeho rozvoj klíčovou roli. Naši fakultu jsme s mými kolegy vybudovali od základů a jsem přesvědčen, že poskytuje studentům dobré vzdělání a kvalitní vědecké zázemí. Stále však zbývá mnohé, co je třeba udělat a já nebudu utíkat od rozdělané práce.

Lze funkce děkana a poslance časově stíhat? Nemůže dojít 
k tomu, že byste jednu z těchto funkcí nevykonával na sto procent?

Věřím, že obě funkce stíhat lze. Koneckonců máme příklady z minulosti, kdy se tak dělo, a velmi úspěšně.

Rektor univerzity Miroslav Ludwig si nepřeje, abyste byl zároveň děkanem a poslancem. Už jste s ním o tomto problému mluvil? Co říkáte jeho postoji?
S panem rektorem jsem mluvil a svůj postoj mi sdělil. Musím však přiznat, že jeho reakce mi přijdou přehnané. Již patnáct let působím ve volených funkcích v komunální politice. Za celou tu dobu se neobjevil ani náznak podezření, že bych jakkoliv míchal svou činnost na univerzitě a
v politice. Představa, že mým zvolením za poslance se na tom něco změní, je tudíž nepodložená, až absurdní. Nerozumím proto příliš tomu, proč místo výsledků naší fakulty mám být hodnocen za svou politickou angažovanost. Takové kádrování na akademickou půdu rozhodně nepatří. Vždyť profesorů a pedagogů úspěšně působí v politice celá řada, a to ku prospěchu jejich škol i občanů.

Co by mohlo Univerzitě Pardubice přinést propojení těchto vašich funkcí?

Často si především rektoři a děkani stěžují, že politici rozhodují o vysokých školách bez znalosti problematiky. Výsledkem jsou neuvážené, až zmatečné změny ve školství. Chci se jako poslanec zasadit o to, aby se celý systém stabilizoval a aby nebyly některé univerzity, jako právě ta naše v Pardubicích, znevýhodněny. Nezapomínejme, že na stole stále leží zcela zásadní vysokoškolská reforma. Při jejím projednávání bude důležité, aby bylo v parlamentní diskuzi zastoupeno co nejvíce typů univerzit. Naše největší univerzity tam zastoupeny jsou a nyní, díky mé účasti, bude zastoupena i Univerzita Pardubice.