Víkendový deštík, který přišel po dlouhých týdnech naprostého sucha, zdaleka nebyl tak vydatný, jak by bylo potřeba. V Pardubickém kraji spadlo jen 20 milimetrů srážek, což stačilo jen na krátké osvlažení. Navíc přicházejí opět tropy, které mají vydržet až dokonce měsíce.

Důsledky jsou stále patrnější. Ohrožena je úroda, usychají lesy a napadá je kůrovec. A kdysi zelené louky se mění v pustou step.

„Po víkendových deštích a chladnějšímu počasí se situace zlepšila, ale čekáme postupné zhoršování stavu. Situace i nadále bude výrazně horší zvláště v hlubším sledovaném půdním horizontu,“ uvedli experti z portálu Intersucho, který dopady dlouholetého sucha sleduje.

Lesy usychají

Víkendové deště dokázaly sucho zmírnit jen v povrchové vrstvě půdy, a tento efekt je po posledních pár dnech pryč. Podzemní zásoby vody se týden za týdnem ztenčují bez přestávky.

Oslabené stromy v lesích, hlavně smrky v nižších polohách, se staly terčem obrovské kůrovcové kalamity. Lesáci od počátku roku vytěžili v Pardubickém kraji téměř 100 tisíc kubíků kůrovcového dřeva. To je stejné množství jako za celý loňský rok.

„Nejhorší je situace na Svitavsku. Nejde přitom jen o smrkové porosty, suchem trpí v celé zemi i další dřeviny, například borovice nebo jasany,“ uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. ¨

Lesáci ale připouštějí, že nebýt smrkových monokultur, a to hlavně v nižších polohách, s kůrovcem bychom i přes nynější sucho měli mnohem menší starosti.

„Opět velmi záleží na počasí,“ vysvětluje mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová, kdy se podaří s kůrovcem v lesích popasovat. „Pokud nám nepomůže příroda, délka kalamity je přímo úměrná zásobám smrku v nižších oblastech naší republiky. Taková je realita. Takto uvolněný prostor musíme co nejrychleji, v řádu několika málo let, osázet novým lesem, jinak bude obnova lesa nesrovnatelně delší, dražší a technicky složitější. Ideální by bylo využít k tomu tzv. 'přirozenou obnovu' lesa, ta ale na mnoha místech není možná,“ dodala mluvčí.

Podle meteorologických dat sice srážek není v ročním součtu významně méně nežli minulosti, problém ale je, že jsou nerovnoměrně rozprostřené. Střídají se sucha, umocněná obecně vyššími teplotami, a přívalové deště. Ty vodní bilanci v krajině dorovnat nedokážou, protože tato „rychlá“ voda steče jak po skluzavce do řek a nestačí se vsáknout do půdy.

„Vodní bilance se zhoršuje tím, že nám z prostředí více vody ubývá, než zůstává, a vláda pak chybí všude, a polích i v lesích,“ podotkl bývalý šéf Lesů ČR Tomáš Pospíšil.

Rostoucí sucho navzdory nedávným dešťům potvrzují i meteorologové.

„V případě podzemních vod se počet míst, kde je pozorován stav silného a mimořádného sucha, i přes srážky zvýšil. Momentálně panuje na 56 % pramenů a dokonce na 68 % mělkých vrtů. Usychají nejen smrky a borovice. V některých lokalitách začínají předčasně žloutnout i listy u některých dřevin. Ojediněle byl tento jev pozorován na bříze, buku, habru či javoru klen. Převážně se zatím jednalo o mladé či oslabené jedince,“ uvedla Martina Součková z Českého hydrometeorologického ústavu.