„Jedná se o projektové záměry identifikované našimi středními školami ve spolupráci s místními akčními skupinami, které plánují v tomto roce vyhlásit výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Ke stávajícím 12 projektovým záměrům jsme přidali dalších 43 projektů ve 12 školách. Celkově je v tuto chvíli připraven zásobník za necelých 380 milionů korun. Finanční spoluúčast na projektech činí pět procent a bude hrazena z vlastních prostředků škol,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že první projekty by mohly být realizovány již na podzim letošního roku. 

Finalistka soutěže Zlatý Ámos Mgr. Eliška Vokáčová přijala pozvání radního Bohumila Bernáška na návštěvu krajského úřadu.
Finalistka soutěže Vokáčová: Proč jste mě přihlásili? Já jenom učím

„Jednoznačně největším projektem je modernizace dílen a pořízení moderního vybavení na Středním odborném učilišti opravárenském v Králíkách za přibližně 110 milionů korun. Tento projekt bychom mohli zahájit v horizontu jednoho či dvou let. Mezi další velké projekty patří přestavba haly stavební školy ve Vysokém Mýtě na dílny, učebny a ubytování za přibližně 40 milionů korun. Měly by zde vzniknout například dílny pro zedníky a truhláře, ale také učebny a pokoje pro hosty. V tomto případě se jedná o horizont let 2022 až 23,“ řekl hejtman Netolický.

Seznam škol, které připravily projekty pro čerpání evropských fondů:

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Gymnázium Dr. Emila Holuba Holice

Gymnázium Žamberk

Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň

Odborné učiliště Chroustovice

Střední odborné učiliště opravárenské Králíky

Střední odborné učiliště Svitavy

Střední průmyslová škola stavební Pardubice

Střední škola automobilní Holice

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

Alena Schillerová.
Kraj: Řešení navrhované ministryněmi nechá mnoho sociálních služeb na holičkách