„Nesouhlasíme s udělením výjimky z emisních limitů pro Elektrárny Opatovice tak, jak o ní bylo požádáno, zejména z důvodu délky tohoto období – oxidy dusíku na osm let a rtuť na šest let. Budeme i nadále žádat doplnění podkladů pro správní řízení ze strany elektrárny o hodnocení zdravotních rizik pro udělení této výjimky. Chceme, aby co nejdříve skončila ‚doba uhelná‘ a elektrárna v blízké době přešla z uhlí na zemní plyn," uvedl náměstek hejtmana pro životní prostředí Pavel Bělobrádek.

I proto hejtmanství žádá, aby krajský úřad na Vysočině při svém rozhodování zohlednil sociální, environmentální i ekonomické dopady, které by mohly zapříčinit odložení investic do nových kotlů, ale i zvýšení cen elektřiny a tepla pro koncové odběratele a také nerentabilitu dalšího provozu elektrárny. Samotná elektrárna déku výjimek přehodnotí.

„Nesouhlasné stanovisko Královehradeckého kraje s udělením výjimky na dalších šest a osm let evidujeme. Cílem naší společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. (EOP) je rovněž co nejrychlejší přechod na zemní plyn. Aktivně spolupracujeme s krajem Vysočina na doplňování podkladů naší žádosti. Jsme připraveni diskutovat o požadavcích na zkrácení délky období pro výjimky tak, abychom byli schopni udržet poskytování kvalitních a dostupných služeb našim zákazníkům a přechod na nízkoemisní paliva byl nejen rychlý, ale i plynulý a bezpečný," informovala mluvčí EOP Hana Počtová.

Letos v únoru kraj obdržel oznámení Krajského úřadu Pardubického kraje o pokračování řízení a seznámení s podklady ve věci udělení výjimky z emisních limitů pro výrobu elektřiny a tepla opatovickou elektrárnou. V březnu ministerstvo životního prostředí rozhodlo o podjatosti pardubického krajského úřadu a spis postoupilo Krajskému úřadu Kraje Vysočina k vedení řízení a rozhodnutí. V dubnu Krajský úřad Kraje Vysočina vyzval společnost Elektrárny Opatovice k doplnění žádosti o udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami pro znečišťující látky oxidů dusíku na osm let a pro rtuť na šest let a řízení přerušil do 31. 5 2021.