„V souvislosti s uzavíranou mezikrajskou smlouvou mezi Pardubickým a Královéhradeckým krajem bude o 100 tisíc kilometrů navýšen rozsah autobusové dopravy na 16 milionů kilometrů," řekl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

VLAKY A TROLEJBUSY

Rozsah vlakové a meziměstské trolejbusové dopravy zůstane podobný jako v minulých letech. „Rozsah základní dopravní obslužnosti drážní dopravou pro rok 2017 je navržen ve výši 4,8 milionu vlakových kilometrů, tedy v obdobném objemu jako v roce 2016.

V porovnání s letošním rokem zůstává stejný také objem obslužnosti zajišťovaný trolejbusovou dopravou, která se týká propojení Pardubic a Lázní Bohdaneč," doplnil Michal Kortyš.
Zastupitelé schválili také vyčlenění prostředků z krajského rozpočtu, které pokryjí prokazatelné ztráty veřejné dopravy objednávané krajem.

Pro krytí ztrát autobusové dopravy je vyčleněno 312,3 milionů korun, pro ztráty železniční dopravy pak 347,5 milionů korun. V návaznosti na memorandum o zajištění stabilního financování regionální železniční dopravy obdrží kraj dotaci od ministerstva dopravy ve výši 142,8 milionů korun.

Na úhradu ztrát dopravní obslužnosti Lázní Bohdaneč trolejbusovou dopravou je vyčleněna částka mírně přesahující tři miliony korun. Do ní je započítán i příspěvek samotného lázeňského města. (jpr)