Brzdila hlavně aktivní vyhledávání narkomanů. „Ti, kteří nebyli v kontaktu s programem již před karanténou, měli ztížený přístup ke službě, protože měli téměř nulovou šanci nás potkat,“ konstatoval vedoucí Centra terénních programů Pardubického kraje Tomáš Janků.

K principům Laxusu patří zachovávat anonymitu klientů. „Pracovníci běžně chodí v civilním oblečení a nemají na sobě žádné výrazné symboly příslušnosti ke službě, aby nedošlo k nechtěnému označení klienta, jednáme-li s ním na ulici. Terénní pracovník na téměř prázdné ulici v ochranném štítu či brýlích a roušce opravdu nenápadně nevypadá,“ popsal Janků. Když byl zakázán volný pohyb lidí, za klienty se jezdilo jen po domluvě a služby se omezily pouze na výměnný program použitých injekčních stříkaček za čisté.

Streetworkeři za první dva měsíce karantény u svých klientů v Pardubickém kraji nezaznamenali žádné zásadní změny. „Na drogové scéně Pardubického kraje, stejně jako před koronavirovou pandemií, převládá pervitin a v omezené míře se setkáváme se zneužíváním substitučních medikamentů, jako je metadon a subutex, což je v Pardubickém kraji již dlouholetý trend,“ uvedl Janků.

KLIENTI SI NESTĚŽUJÍ NA NEDOSTATEK DROG

Uzavření hranic ztížilo import drog do Česka. Například na drogové scéně v naší metropoli se už projevil výrazný nedostatek heroinu a streetworkeři se obávají, jaké to bude mít dopady.

Terénním pracovníkům Laxusu se jejich klienti z Pardubického kraje zatím nesvěřovali, že pociťují nedostatek drogy nebo že by se výrazně zhoršila její kvalita. „Takové zprávy se k nám začínají dostávat až nyní, ale v nijak velké míře. Nicméně pokud by uzavření hranic trvalo déle, dala by se taková situace očekávat. Kolegové v jiných krajích se, co vím z doslechu, s nedostatkem či nekvalitou setkávali častěji než my,“ potvrdil Janků.

Dezinfekcí nebo rukavicemi byl Laxus z podstaty své práce zásoben již před koronavirem, z ochranných pomůcek zpočátku chyběly jen roušky. Pracovníci Laxusu si je proto šili sami a pomohli i dobrovolníci. Následně se rozjela distribuce materiálu z kraje. V současné době má organizace dostatek všeho pro svůj provoz. „V tuto chvíli již běží naše služby standardně tak, jak jsou naši klienti zvyklí,“ doplnil Janků.

RIZIKO NÁKAZY ZVYŠUJÍ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

Narkomany ohrožuje koronavirus ve zvýšené míře. „Užívání drog s sebou přináší různé zdravotní komplikace a organizmus oslabený permanentní otravou zvládá infekce samozřejmě hůře. Při dodržování bezpečnostních opatření mají naši klienti stejnou šanci se nenakazit, například covidem, jako většinová společnost. I díky našim službám mají dnes uživatelé drog možnost se chovat zodpovědně jak ke svému zdraví, tak ke společnosti jako celku, což k naší radosti řada z nich činí,“ podotkl vedoucí streetworkerů v Pardubickém kraji.

Jak se šíří nákaza koronavirem mezi narkomany a pracovníky organizací, které jim pomáhají, má zjistit celoevropská studie. On-line dotazník je i v češtině. „Cílem studie je shromáždit informace o tom, jak se v Evropě v důsledku covid-19 změnily vzorce užívání drog. Průzkum probíhá na stránkách European Web Survey on Drugs,“ informovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

OTÁZKA PRO: Tomáše Janků, vedoucího Centra terénních programů Pardubického kraje Laxus

Věnuje společnost otázce drogově závislých dostatečnou pozornost, změní koronavirus drogovou politiku?
Stejně jako na každý jiný obor lidské činnosti se i na systém léčebné péče o uživatele drog názory napříč společností různí. Slýcháme, že uživatele vlastně v jejich braní podporujeme, a protože berou drogy, neměla by se o ně společnost starat, což je však extrémní názor. Na druhou stranu, česká protidrogová politika je oceňována i v zahraničí, například za vyváženost prevence a represe. Pokud se budeme bavit o účasti měst a obcí na této politice, máme převážně dobré zkušenosti. Spolupráce tam, kde služby poskytujeme, je dobrá včetně finančního podílu jednotlivých měst na poskytování služeb jejich občanům. Nakonec existuje část populace, které se drogy dotýkají jen z doslechu, a ta často ani neví, že podobné služby existují, či snad jen z televizních seriálů. Občas se oslovení lidé velmi diví, že podobná služba existuje i v jejich městě a ne jenom v Praze. Mohl bych si samozřejmě stěžovat na celkový systém financování a ne zcela odpovídající mzdové ohodnocení pracovníků v tomto sektoru, ale to už by byla ohraná písnička.

Nemyslím si, že by koronavirus změnil drogovou politiku jako takovou. Stejně jako každá krize, ať už v osobním či profesním životě, nám nejen něco bere, ale i dává. Tato událost nám dopřála příležitost zhodnotit, jak jsme připraveni na nečekané situace a podle toho se zařídit. Zdá se však, že ve společnosti, jako celku, k určitému posunu došlo. Zaznamenávám kolem sebe, že si lidé víc uvědomují, které věci mají smysl a jsou opravdu důležité, a že je někdy vysoké tempo života spíše ke škodě než k dobru věci. Klidní, šťastní a spokojení lidé ostatně méně často sahají po instantním štěstí, ať už v jakékoliv podobě. Pokud by jedním z efektů krize bylo to, že se svět zklidní a zpomalí, nebylo by to špatné.