Esperanto je mezinárodní jazyk vytvořený v roce 1887 v Polsku doktorem Ludvíkem Zamenhofem. Je poměrně snadno naučitelné a dosáhlo již širokého uznání a oficiálního používání.

Esperanto, které je rozšířeno na internetu a v turismu, má také velké množství vlastní původní esperantské literatury. Používá se také v divadle, filmu a hudbě. Rozhlasové stanice v Brazílii, Číně, na Kubě a ve Vatikánu a dalších zemích pravidelně vysílají v esperantu. V Číně existuje i televizní vysílání a mnoho programů lze sledovat po internetu.

Za krátkou dobu pouhých 124 let se esperanto vyšplhalo mezi prvních sto jazyků světa z celkového množství 6800. Je 27. nejvíce zastoupeným jazykem na Wikipedii a lze v něm používat Google, Skype, Firefox, Ubuntu i Facebook.

Mluvčí esperanta se nacházejí ve všech částech světa, největší růstový potenciál dnes mají Asie a Afrika. Světový esperantský svaz má konzultační vztahy s OSN a Radou Evropy.

Rostoucí používání esperanta dokládají například esperantská vysílání čínské televize a jeho použití v reklamách společností British Telecom. Britská vláda také zaměstnává překladatele esperanta.

Mezi rodilé mluvčí esperanta (tj. lidi, kteří tímto jazykem mluví od svého narození) se řadí světová mistryně v šachu Susan Polgárová, německý velvyslanec v Rusku Ulrich Brandenburg či nositel Nobelovy ceny Daniel Bovet. Finančník George Sörös se v dětství také učil esperanto.

Esperanto se stává stále populárnějším. Rozsáhlé webové stránky s kurzy a učebními pomůckami http://www.lernu.net/ zaznamenávají 125 tisíc přístupů denně a Esperantská Wikipedie čtyři sta tisíc přístupů denně.

Právě 125 letům esperanta je věnována celoroční tematická výstava v Muzeu esperanta ve svitavském Ottendorferově domě. Muzeum je od října loňského roku rovněž oficiálním sídlem Českého esperantského svazu.

Kromě svazového webu esperanto.cz a muzeum.esperanto.cz provozuje muzeum své interaktivní virtuání sbírky na sociálním serveru Ipernity, kde ho navštěvuje kolem dvou tisíc návštěvníků z více než devadesáti zemí celého světa.