„Kompletně jsme zreorganizovali systém, aby odpovídal nejen po sportovní stránce z hlediska tréninkové činnosti a regenerace, ale i po stránce vzdělání, v níž klademe důraz na výuku cizích jazyků a orientaci v digitálních technologiích," popisuje ředitel Milan Kučera.

„Škola jde nahoru," oceňuje i Richard Jukl, ředitel hradeckých prvoligových fotbalistů. Jeho klub má na Severu padesátku chlapců, dalších patnáct sem dodávají další týmy z Hradce.

Fotbalistům (ale také basketbalistkám a volejbalistkám) se na škole věnují profesionální trenéři, je jich celkem pět. „Celkově je v našem pedagogickém sboru devět mužů, což je rarita," upozorňuje ředitel  Kučera.

Mladým fotbalistům se věnuje například Michal Stříž, někdejší trenér české futsalové reprezentace, který si vyzkoušel i místo asistenta u fotbalového národního mužstva Malty.

Žáci mají navíc rozšířenou porci tělesné výchovy. V šesté třídě pět hodin týdně, od sedmé čtyři hodiny. Dvě hodiny mají žáci speciální fotbalový trénink (dívky volejbal či basketbal) jednu hodinu tráví 
v bazénu a ve zbytku se věnují všeobecné přípravě.

Důraz na tělocvik, však podle Milana Kučery nesnižuje kvalitu vzdělání. „Jako většina hradeckých škol se pohybujeme v republikovém nadprůměru, což dokazují dlouhodobé výsledky SCIO testů," říká ředitel. SCIO testy porovnávají kvalitu výuky a připravenost žáků na případné budoucí studium na vysoké škole.

Hrdá škola, co vychovala hvězdy Skácela, či Pitáka

Devítiletka Sever před třemi lety reorganizovala systém sportovních tříd. Důraz je kladen nejen na tréninkovou činnost, ale také na vzdělání.

Plnohodnotně spojit vědomosti a sport. To je hlavním cílem sportovních tříd Základní školy Sever v Hradci Králové. O tom, že se to kantorům daří, svědčí úspěchy, které žáci mají jak ve školních lavicích, tak na sportovištích.

„Vhodnou úpravou Školního vzdělávacího programu lze dosáhnout kvalitního vzdělání a současně se také věnovat sportovním aktivitám na vysoké úrovni," říkáMilan Kučera, ředitel Severu.

Proč jste se rozhodli založit sportovní třídy a v čem se od ostatních liší?
Tým nadšených pedagogů, kteří si uvědomili, že i děti, které rády sportují, potřebují pro svůj další rozvoj speciální přístup,  pod vedením Mgr. Karla Rotta a Mgr. Petra Sedliského získal 1. září 1999 oficiální akreditaci sportovních tříd. Na jejich práci navazujeme i nyní. V posledních třech letech jsme kompletně reorganizovali celý systém sportovních tříd tak, aby odpovídal moderním trendům nejen po sportovní stránce z hlediska tréninkové činnosti a regenerace, ale i po stránce vzdělání, kdy klademe důraz na výuku cizích jazyků a komplexní orientaci v digitálních technologiích. Na rozdíl od ostatních škol u nás působí pět trenérů -  pedagogů. Celkově je v našem pedagogickém sboru devět mužů, což je asi z hlediska školství rarita.

Mají žáci sportovních tříd nějaký speciální učební plán?
Žáci mají navýšenou týdenní dotaci tělesné výchovy. V šestém ročníku mají pět hodin a od sedmého ročníku čtyři hodiny tělesné výchovy.

Nemůže více hodin tělesné výchovy ovlivnit celkovou kvalitu vzdělání?
V kvalitě vzdělávání se jako většina hradeckých škol pohybujeme v republikovém nadprůměru, což dokazují dlouhodobé výsledky SCIO testů. To nám potvrzuje, že vhodnou úpravou Školního vzdělávacího programu lze dosáhnout kvalitního vzdělání a současně se také věnovat sportovním aktivitám na vysoké úrovni.

Jakému sportu se děti věnují a jak vypadá jejich týdenní studijní plán?
Zaměření dívek ve sportovní třídě je všeobecně na míčové hry (basketbal, volejbal, florbal) u chlapců se pak jednoznačně orientujeme na fotbal. V rámci navýšené dotace hodin tělesné výchovy mají žáci dvě hodiny specializovaný trénink,  který u chlapců vedou profesionální trenéři z FC Hradec Králové. U dívek jsou pak přítomni trenér basketbalu a trenérka volejbalu. Chlapci v rámci regenerace jednou týdně docházejí do plaveckého bazénu, kde absolvují hodinový trénink. Ostatní hodiny jsou věnovány dalším sportům a rozvoji ostatních pohybových schopností.

Máte třídy zcela plné? A jak do nich mohou rodiče své děti přihlásit?
Počty žáků se v jednotlivých ročnících liší. V devátém ročníku máme nyní dvaatřicet žáků do budoucí šestém třídy máme potvrzeno dvacet sportovně nadaných dětí. V případě zájmu o zařazení dítě do sportovní třídy je nejlépe kontaktovat zástupce ředitele mgr. Josefa Fiedlera. Veškeré informace o škole pak rodiče naleznou na www.zssever.cz.

Spolupracujete s některými profesionálními kluby? A kterými?
Dlouhodobě spolupracujeme s fotbalovým klubem FC Hradec Králové, naši školu navštěvuje  padesát jejich hráčů. Dalších patnáct nadějných fotbalistů pochází z ostatních fotbalových klubů Hradecka. V současné době jednáme o větší provázání s nově otevřenou fotbalovou akademií při fotbalovém centru Bavlna.

Jakých úspěchů již vaši žáci dosáhli?
Nejnovějším úspěchem je vítězství mladších dívek v republikovém finále v basketbale, druhé místo starších žáků a třetí místo mladších žáků ve futsalové lize škol. Pravidelně postupujeme do krajských finále ve florbale či atletice, což svědčí o všestrannosti našich žáků. Velkým úspěchem je opět postup v kategorii čtvrtých a pátých tříd na republikové finále v McDonald's cupu.

Jste na některého z žáků, který prošel sportovní třídou hrdý, vzhledem k jeho úspěchům?
Těší nás, že většina našich žáků dále aktivně sportuje na všech výkonnostních úrovních. Někteří z nich dosáhli výrazných úspěchů a na ty jsme právem hrdí. Za všechny můžeme jmenovat  mistry  Evropy  do 21 let Rudolfa Skácela a Karla Pitáka, ligové hráče Adriana Rolka, Marka Kuliče, Jiřího Janouška, Jiřího Poděbradského, Filipa Klapku, Pavla Dvořáka, vicemistry  Evropy do 17 let Jana Hableho a Ondřeje Volšíka. Z dívek můžeme uvést např. mistryni Evropy a olympioničku z Pekingu Michaelu Hartigovou nebo současnou hráčku Sokola Hradec Králové Kateřinu Zavázalovou.