Při jedné z posledních kontrol ve vlaku cizinečtí policisté odchytili celou devítičlennou rodinu z kosova. Se třemi dospělými mělo namířeno do Německa i šest dětí. V Maďarsku požádali o azyl, ale nevyčkali na konečné rozhodnutí a dál pokračovali na západ. Bylo s nimi zahájeno řízení, v rámci něhož budou vráceni do země, kde si o azyl požádali. Tedy do Maďarska.

Podobných případů jsou ale v poslední době desítky a stále jich přibývá.

„Jen během prvních dvou měsíců letošního roku jsme zjistili 39 osob, které nelegálně pobývaly na územní České republiky, přičemž za celý loňský rok to bylo 36 osob. Nejčastěji se jedná o občany Kosova, dále Sýrie, Afghánistánu, Ukrajiny, Vietnamu, Kamerunu, Konga, ale i Slovenska," uvedla pardubická krajská policejní mluvčí Jitka Vavřinová.

Nárůst počtu nelegálů zaznamenali i v Královéhradeckém kraji, i když zde ne tak výrazný. Tady chytili nejvíc Ukrajinců a Libyjců. „Od počátku roku jsme zajistili 29 cizinců neoprávněně pobývajících na území ČR," uvedla za hradecký kraj tamní policejní mluvčí Iva Kormošová.

Co „nelegály" k emigraci vede? Vůbec nejčastěji jde o ekonomické migranty z Kosova. Ti se přes srbsko-maďarskou hranici a následně buď přes Rakousko či Slovensko a Česko chtějí dostat do Německa. Jedná se o jednotlivce i celé rodiny s dětmi.

„Další skupinou jsou osoby, které prchají z území zasažených válečnými konflikty, jako například Sýrie, Afghánistánu, Iráku, Libye. Někteří mají již v evropských státech své krajany a snaží se tam migrovat a usídlit. Míří hlavně do Francie, Německa, případně skandinávských zemí, kde mají štědrý sociální systém. Většinou tito migranti vstupují do Evropské unie z Turecka přes Bulharsko a dále vede jejich cesta přes Rumunsko, Maďarsko, Slovensko a Česko nebo vstupují přes Řecko, Makedonii, Srbsko a pokračují přes Maďarsko, Slovensko a Česko," dodala Vavřinová.

Při jedné vlakové kontrole policisté odhalili i dva Aghánce, kteří se vydávali za nezletilce mladší 15 let, aby unikli přísnější legislativě. Byli přitom plnoletí a jednomu z nich bylo dokonce 30 let pryč!