Vodohospodáři plánovali například výstavbu nádrže na Dědině v Mělčanech u Dobrušky. Dědina totiž odvodňuje často rozlité říčky a potoky v Orlických horách. Jenže ani po letech se vodohospodářům stavbu prosadit nepodařilo, poslední možností je tak vybudovat zde suchý poldr, kde by se případná povodňová vlna mohla rozlít.

Důvody komplikací? Jako všude jinde: odpor ekologů a majitelů parcel. „Už jsme do přípravy nádrže dali deset milionů, ale narážíme na problémy s majetkoprávním vypořádáním, kdy vlastníci parcely odmítají prodat. Dalším důvodem je odpor ochránců přírody. Území je navíc součástí projektu Natura," řekl mluvčí hradeckého Povodí Labe Ladislav Merta.

Nová protipovodňová opatření v povodí Labe.