To by měla zjistit další anketa spokojenosti pacientů, která se bude konat ve všech pěti nemocničních zařízeních v kraji. Pacienti nemocnic v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Litomyšli a Svitavách mohou nyní hodnotit svou spokojenost s hospitalizací, s ambulantní péčí a s porodnicí na tištěných dotaznících nebo online na webu nemocnic či na webu kraje.

„Chceme, aby nemocnice byly  bezpečné a u jejich klientů, tedy pacientů, převažovala jednoznačně spokojenost. Z minulé ankety se nám sešla celá řada podnětů a nemocnice na nich nyní pracují," uvedl první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který je zodpovědný za zdravotnictví.

„Do budoucna bychom chtěli do těchto anket zapojit také rodiče dětí a samotné děti od 12 let, a také příbuzné pacientů, kteří sami nejsou schopni odpovídat," prozradil našemu Deníku další strategii Roman Línek.

Upravené otázky

„Anketa je anonymní a pacienti se nemusí bát napsat své zkušenosti. Vyhodnocení se uskuteční vždy mimo danou nemocnici, a to nezávislými osobami," vysvětlila Eva Havlíková, která se na přípravě ankety ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice podílela. V současné anketě jsou oproti té minulé některé otázky zjednodušeny a upraveny.
V prvním kole se ankety zúčastnilo 2300 pacientů.

Při známkování hospitalizační péče dalo nemocnicím jedničku a dvojku 95 procent dotázaných, u porodnic 91 procent.
Celkové výsledky byly tedy velmi dobré, ale pacienti poukázali na některé nedostatky například  v úklidu, v režimu buzení, v kvalitě stravování, v přístupu k informování pacientů či k jejich důstojnosti.