Projektový den je součástí 6. ročníku soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika, kterou pořádá SPŠCH v Pardubicích. „Jedná se o týmovou práci kolektivů tříd, které od listopadu loňského roku pracovaly na zadaném tématu, " vysvětluje Alena Volejníková ze SPŠCH, autorka projektových zadání.

Téma? Chemie snadno a lehce

„Letošní téma znělo Chemie snadno a lehce. Žáci si vyměnili role s učiteli a připravili si takovou hodinu chemie, která by je opravdu bavila. Zábavnou, plnou pokusů, her a kvízů," doplňuje autorka.

Každá škola vyšle družstvo dvou až osmi zástupců, které představí svůj projekt. Nejprve na posterech v prezentačním sále, poté v učebnách za pomoci nejmodernější techniky. Hodnotit jejich práci bude odborná porota složená z pedagogů SPŠCH. „Projektová část je tou nejkreativnější a nejzábavnější částí soutěže, na kterou se žáci i učitelé těší nejvíce. Chemie je totiž věda nadmíru tvořivá, v níž se fantazii meze nekladou," říká ředitel SPŠCH Jan Ptáček.

Vyhlášení výsledků bude 7. března

„Žáci se navíc naučí pracovat v týmu, což je nesmírně důležité: při dnešní složitosti světa je silná individualita sice nezbytná, ale sama nic nezmůže. Bez podpůrného týmu spolupracovníků nedokáže své vize realizovat," dodává ředitel.

Projektový den je poslední soutěžní kategorií „mladého chemika". Slavnostní vyhlášení výsledků všech kategorií se uskuteční ve čtvrtek 7. března v pardubickém ABC klubu Na Olšinkách.