Registr slouží slouží jako protikorupční mechanismus. Nemalá část komunálních politiků, zejména z menších venkovských obcí, povinnost „svlékat se před svými spoluobčany z kůže“ od začátku kritizuje.

Vzápětí, co začala zákonná norma platit, část komunálních politiků otevřeně prohlašovala, že bude povinnost bojkotovat. A skutečně někteří do registru oznámení buďto neučinili, nebo v nich uvedli jen nekonkrétní údaje. Před loňskými podzimními volbami do obecních zastupitelstev šířili odpůrci registru dokonce paniku, že ve volbách nebude mít kdo kandidovat.

Ministerstvo spravedlnosti nedávno začalo veřejné funkcionáře, kteří neučinili oznámení do registru – záměrně, nebo nedopatřením, postihovat. Spáchané přestupky však neřeší úředníci ministerstva, ale přestupkové orgány na úrovni obcí s rozšířenou působností.

„S plošným oznamováním přestupků příslušným správním orgánům jsme započali až v říjnu minulého roku. Ministerstvo do budoucna plánuje podrobně zanalyzovat praxi v oblasti správního trestání na úseku střetu zájmů, nicméně dosud podle našeho názoru neuběhla potřebná doba pro to, aby se dostatečné množství praxe utvořilo,“ uvedla Lucie Machálková z tiskového odboru ministerstva.

Podněty na stovky funkcionářů

V Pardubickém kraji řeší podněty ministerstva úřady patnácti obcí s rozšířenou působností. Celkem se týkají bezmála čtyř stovek veřejných funkcionářů.

V krajském městě mají úředníci na stole 82 podání. To, kterým politikům hrozí případný správní postih, se ale veřejnost nedozví. „Vzhledem k probíhajícímu řízení i ochraně osobních údajů nelze více sdělit,“vysvětlil vedoucí odboru kanceláře primátora Radim Jelínek.

Nejvíce přestupkových řízení kvůli porušení zákona o střetu zájmů překvapivě neprobíhá na pardubickém magistrátu, ale na městském úřadu v Chrudimi. „Městský úřad obdržel celkem 88 podnětů k zahájení řízení. V současné době není žádné řízení pravomocně ukončeno,“ informovala vedoucí správního odboru Eva Doležalová. 

Jednapadesát přestupků spadlo na městský úřad ve Vysokém Mýtě. Uzavřený nemají dosud ani jediný. „Jedná se o případy, kdy veřejní funkcionáři svou oznamovací povinnost nesplnili vůbec, a to ani v poskytnuté náhradní lhůtě, nebo oznámení sice učinili, avšak nezahrnuli do něj celé období, na nějž oznamovací povinnost dopadala,“ řekla tisková mluvčí města Marie Lněničková.

Rovných čtyřicet podnětů obdrželi k vyřízení úředníci v Přelouči. Ve čtyřech případech bylo řízení kvůli možné podjatosti předáno jinému úřadu.

Podle vedoucí oddělení pohledávek a přestupků přeloučského městského úřadu bylo prozatím ukončeno pět přestupkových řízení. „Tři podněty nám byly postoupeny z jiných místně a věcně příslušných orgánů, neboť u nich byla vyslovena podjatost,“ upřesnila Zuzana Dvořáková.    

Platí totiž zásada, že s veřejnými funkcionáři, kteří jsou zvolenými zástupci samosprávných orgánů obce s rozšířenou působností, nemohou být vedena správní řízení na stejném úřadě.

Na Svitavsku padly první pokuty

Na městském úřadě v Moravské Třebové leželo dohromady 36 podnětů. „V osmi případech bylo pravomocně rozhodnuto. Šestkrát vydáno rozhodnutí o uznání obviněných vinnými ze spáchání přestupku s uloženým správním trestem pokuta, jednou bylo řízení o přestupku zastaveno a jedenkrát věc odložena,“ přiblížil pracovník odboru kanceláře starosty a tajemníka Bedřich Kodym.

Jen o tři přestupky méně řeší pracovníci svitavského městského úřadu. „Sedmadvacet věcí bylo vyřízeno příkazem na místě, pět bylo odloženo a jedna postoupena,“ vyjmenovala Eliška Zdražilová z odboru správních činností.

Na městský úřad v Ústí nad Orlicí dorazilo rovných 20 ministerských podnětů. V řešení jsou už jen čtyři. „Čtrnáct bylo vyřešeno napomenutím a jeden pokutou a jeden postoupen,“ upřesnil vedoucí odboru správních agend Jaroslav Škarka.

Do Hlinska směřovalo 16 podnětů. Většinu mají vyřešenou, 11 přestupků je před nabytím právní moci, jeden už je ukončený a ve čtyřech případech bylo přestupkové řízení zahájeno. 

Dalších jedenáct přestupků mají na stole úředníci v Lanškrouně, sedm v České Třebové a tři v Králíkách. Ve všech případech řízení probíhají.

Naopak žádná podání z ministerstva nedorazila do Litomyšle a Poličky. „V tuto chvíli nevede městský úřad žádné přestupkové řízení v této věci,“ potvrdil poličský tajemník Jan Teplý. „Městský úřad Litomyšl nevedl a nevede žádné přestupkové řízení,“ uvedl mluvčí města Michele Vojáček.

Registr majetkových oznámení, vedený ministerstvem spravedlnosti, vznikl na základě třináct let starého zákona o střetu zájmů. Povinnost se týká všech funkcionářů a úředníků, kteří jsou ze zákona oprávněni nakládat s veřejnými prostředky nad 250 tisíc korun, rozhodují ve správním řízené nebo se podílejí na vedení trestního stíhání.