Skončí tak úplná uzavírka silnice I/43 ve Svitavách, která začala 15. července a byla spojena se stavbou obchvatu Svitav. Konkrétně došlo na uzavírku silnice kvůli souběhu stavebních objektů – výstavbě mostu, přeložce kanalizace a vybudování komunikace. Objízdná trasa pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny vedla přes Hradec nad Svitavou a objízdná trasa pro osobní dopravu do 3,5 tuny z Hradce nad Svitavou – přes Vendolí na I/34 a do Svitav.

Psali jsme:

Hradcem nad Svitavou projedou denně stovky kamionů. Silnice je zničená, některé domy prasklé. Složitá je situace hlavně u školy, kudy chodí děti.
Drama u školy v Hradci nad Svitavou. Obcí denně projedou stovky kamionů

Objízdné trasy dostaly pořádně zabrat, krajnice jsou rozježděné, silnice plné děr.

"V první polovině roku 2023 budou provedeny diagnostické průzkumy vozovek a ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje bude zvolena technologie opravy objízdných tras. Následně bude zadáno zpracování projektových dokumentací a přistoupíme k samotné opravě komunikací," sdělil Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Do budoucna plánuje ŘSD v souvislosti se stavbou obchvatu pouze krátkodobé uzavírky pro osazení říms na mostě, jinak pouze dopravní omezení při napojování obchvatu na stávající komunikace.

"Na obchvatu Svitav aktuálně probíhají zemní a přípravné práce pro okružní křižovatku silnic I/43 a I/35, práce na odvodnění stavby – hloubení příkopů a vyústění drenáží. Pokračuje i výstavba biokoridoru a mostu, přeložky inženýrských sítí, hrubé terénní úpravy a stavba spodní stavby dalších tří mostů," dodal Rýdl.