Padlo jen několik pokut organizátorům, vesměs se týkaly nedostatků v táborových kuchyních a při skladování potravin.

„Do poloviny července jsme provedli více než 40 kontrol letních táborů, při kterých jsme zjistili tři závady ve stravování dětí, v jednom případě byla uložena pokuta 1000 korun.  Šlo o nedodržení data spotřeby u uzeniny a o skladování uzeniny bez označení názvu výrobku, výrobce, podmínek skladování a data spotřeby," uvedla mluvčí krajské hygienické stanice Hradeckého kraje Veronika Krejčí.

Hygienici také v devíti případech zjistili závady ve vedení zdravotní dokumentace, pětkrát nedostatky v zajištění podmínek pro osobní hygienu dětí. Jednou pak v ubytování dětí a v dalším případě ve zdravotním zabezpečení akce.

Vesměs pouze drobnější nedostatky řeší také hygienici na táborech v Pardubickém kraji.

„Počet závad a sankcí je podobný jako vloni. Většina jich byla vyřešena ihned na místě. Pouze jednou byla udělena bloková pokuta pracovníkovi kuchyně," uvedl Lukáš Kristl, zástupce ředitele Krajské hygienické stanice Pardubického kraje.