„V loňském roce šlo z rozpočtu na realizaci stavebních prací na silniční síti 289 milionů, téměř 294 milionů jsme získali ze Státního fondu dopravní infrastruktury jako podíl na příspěvku, který byl podle délky silniční sítě rozdělen mezi všechny kraje,“ vypočítává pardubický hejtman Martin Netolický.

A nejinak tomu má být i letos. Je však otázka, z čeho kraj údržbu silnic nižších tříd, o které má jako vlastník povinnost ze zákona pečovat, letos zaplatí. Přestože vláda krajům finanční prostředky na opravy silnic přislíbila, znovu se opakuje situace jako při vládním nařízení o navýšení platových tarifů v sociálních službách. „Kraje stále neobdržely prostředky na opravy místních komunikací,“ uvedla předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

Asociace krajů proto hodlá vládě předložit memorandum, ve kterém bude požadovat garanci víceletého financování obnovy silnic druhých a třetích tříd v objemu čtyř miliard ročně.

Pardubický kraj má přitom letos v plánu opravy hned několika komunikací. „V krajském rozpočtu máme vyčleněno 11 milionů na rekonstrukci silnice na Zacharovec a v příštím roce bychom rádi opravili most v Dlouhé Třebové za přibližně deset milionů korun. V podepsaném memorandu o přivaděčích dálnice D35 je zahrnuta také modernizace silnice II/358 v úseku Litomyšl – Česká Třebová za stropovou částku 200 milionů korun a modernizace silnice II/360 z Ústí nad Orlicí do Litomyšle za maximálně 100 milionů korun,“ vysvětluje hejtman Martin Netolický.

Kraj chce v letošním roce rovněž zahájit rekonstrukci silnice III/3437 od odbočky na Petrkov přes Srní směrem na Hlinsko. „Předpokládaná hodnota rekonstrukce je okolo 33 milionů. Následně bychom v příštích letech chtěli pokračovat dalšími úseky,“ říká hejtman.

„V zásobníku máme další projekty. Připravujeme rekonstrukci silnice z Chacholic na Vrbatův Kostelec za 11,5 milionu, z Prosetína na Cejřov za 27,5 milionu a z Kameniček na hranici našeho kraje za částku okolo deseti milionů. V nedalekých Miřeticích chceme zrekonstruovat most za přibližně 8,4 milionu korun,“ vypočítává hejtman Netolický plánované krajské investice.

A to není zdaleka vše. Přestože část potřebných investic pokryje zvýšený výběr daní, bez financí od státu se kraj nejspíš neobejde.