„Vedle železničních dopravců, kde od prosince letošního roku na základě jednání budou v našem kraji jezdit dva dopravci, zahajujeme jednání také s dopravci autobusovými. V tomto případě předpokládáme zahájení provozu od 1. července 2020,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Žádná revoluce

Cestující si na některých linkách možná změny ani nevšimnou, kraj ujišťuje, že se sice změní provozovatelé spojů, ale jízdní řády zůstanou zachovány. „Rozhodně nechystáme v dopravní obslužnosti žádnou revoluci. Máme ještě v neblahé paměti optimalizaci provedenou v roce 2011. Proto chci ujistit, že nic takového nehrozí. Navíc chceme nastavením zadávacích podmínek tlačit dopravce k lepšímu komfortu cestování a logickým návaznostem jednotlivých spojů,“ sdělil Netolický.

Pro zajištění dopravní obslužnosti bude kraj nově rozdělen do osmi oblastí (viz infoblok). Na každou oblast pak bude vypsána soutěž zvlášť, pro zajištění obslužnosti bude zapotřebí podle velikosti oblasti 25 až 43 autobusů. Dopravce bude povinen akceptovat krajem navržené jízdní řády a také maximální cenu za vozový kilometr. Kraj bude mít ale i další požadavky.

Rozdělení kraje do oblastí
■ Jevíčsko
■ Litomyšlsko
■ Orlickoústecko
■ Lanškrounsko
■ Poličsko
■ Chrudimsko
■ Holicko
■ Přeloučsko

Chtějí USB a WiFi

„Chceme, aby žádný z autobusů ve standardním provozu nebyl starší devíti let. Při vyhodnocování nabídek budeme klást důraz kromě ceny za ujetý kilometr také na poměr vozů na alternativní paliva, zásuvky USB či připojení k wifi,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš s tím, že kraj bude chtít, aby došlo v prvních třech letech k postupnému nasazování nízkopodlažních a klimatizovaných vozů. Nicméně při výběrových řízeních bude hlavním kritériem nabídnutá cena za ujetý kilometr, která tvoří 90 procent hodnocení.

Rozdělení na osm větších oblastí zkomplikuje život malý autobusovým dopravcům, kterých je nyní v kraji více než deset a zajišťují několik linek. Deníkem oslovení dopravci se k plánům kraje příliš vyjadřovat nechtěli, zatím totiž nemají oficiální informace o chystaných tendrech.

Musí se spojit

Jejich šancí, jak nadále provozovat dotovanou veřejnou dopravu, může být spolupráce. „Jestli to bude nabízeno v osmi balících, tak to budou mít menší dopravci těžké. Asi se budou muset spojit, aby obsáhli požadovaný počet autobusů a množství kilometrů v jednotlivých balících. Když uspějí, tak si budou muset umět vybojovat dotace na nové vozy, které kraj do třech let požaduje,“ poznamenal dopravce Pavel Prchal, který provozuje autobusovou linku na Svitavsku.

Podobné řešení nabízí i kraj. „Malí dopravci mají možnost se spojit při podávání nabídek či případně poskytovat svojí službu formou subdodávky,“ konstatoval mluvčí kraje Dominik Barták.