Aby služby fungovaly v požadovaném rozsahu a kvalitě, chce mít kraj co nejlepší informace o možnostech jednotlivých dopravců působících v České republice. V současné době proto oslovuje jednotlivé dopravce. Důvodem je ekonomický průzkum ceny, za kterou bude možné v budoucnu regionální železniční dopravu objednávat.

„Pokračujeme v přípravě smlouvy s možným poskytovatelem dopravních služeb v regionální železniční dopravě v Pardubickém kraji,“ informoval náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

„Po sestavení základních požadavků na budoucího poskytovatele budou do konce tohoto týdne obesláni dopravci dopisem s požadavkem na sdělení cenové hladiny za případné poskytování dopravních služeb,“ vysvětlil náměstek Kortyš s tím, že jejich odpovědi budou, jako výsledek ekonomického průzkumu, vodítkem pro vedení Pardubického kraje v rozhodování, se kterým dopravcem se bude nakonec jednat pro uzavření smluvního vztahu takzvaným přímým zadáním. Výsledkem výběru by podle náměstka mohlo být i zkvalitnění služeb a nákup nových vlakových souprav.

Svůj záměr uzavřít smlouvu s drážním dopravcem formou přímého zadání zveřejnil Pardubický kraj již v minulém roce. „Forma přímého zadání umožňuje oslovit jednoho vybraného dopravce a s ním dále jednat o uzavření smlouvy o závazku veřejných služeb,“ uvedl již dříve hejtman Martin Netolický.

Rozsah provozu pro příští rok zůstává přibližně stejný jako letos. Rozšíření a pravidelnosti se dočkaly spoje mezi Českou a Moravskou Třebovou, které by měly lépe navazovat na regionální i dálkovou dopravu. Současně však dochází, především v ranních hodinách, k omezení spojů na úseku Moravská Třebová – Chornice – Dzbel/Velké Opatovice. Časy spojů mají podle kraje lépe odpovídat poptávce cestujících, kterou tvoří zejména týdenní dojížďka a cestování na výlety.