Až o patnáct procent bude moci pardubické hejtmanství dále snížit provozní náklady za energie ve svých nemocnicích, školách či sociálních ústavech díky chytrému systému digitálních odpočtů, se kterými se krajští radní seznámili v jihoněmeckém Friedrichshafenu. Tady fungují od roku 2007 a moderní technologie by v Pardubickém kraji dokázaly prostřednictvím speciálních měřičů snížit účty za energie i nad rámec až třetinových úspor vzniklých díky nedávno zavedeným elektronickým aukcím.

Delegace Pardubického kraje a nedávno vzniklého Energetiko-technického inovačního klastru (ETIK) se ve Friedrichshafenu zajímala o využití chytrých technologií k tomuto účelu. ETIK společně s krajem a soukromými partnery začne už v létě pracovat na pilotním projektu v našich podmínkách. Na financování chce využít peníze EU.

Speciální měřiče

„V pilotním projektu bychom chtěli vyzkoušet speciální měřiče, které umožní detailnější kontrolu spotřeby energií a na základě analýzy získaných dat regulovat spotřebu v našich organizacích. Předpokládáme zapojení dvou našich organizací, jednoho domova pro seniory a jednoho rehabilitačního ústavu. Úspory by se měly pohybovat okolo 15 procent," přiblížil hejtman Martin Netolický.

Právě v Německu podobné technologie, jež dokáží šetřit účty za vodu, plyn či elektřinu, s velkým úspěchem fungují a na systém jsou napojeny nejen velké podniky či instituce, ale dokonce i domácnosti. Chytré technologie navíc mohou pomoci i v dalších oblastech.

Právě ve Friedrichshafenu je prostřednictvím takové aplikace regulována doprava na Bodamském jezeru. V italské Pise zase parkovací systém, který přímo informuje řidiče o volných parkovacích místech nebo dopravní situaci ve městě.

„Vývojáři jsou schopni pružně reagovat na zadání zákazníka, v tomto případě kraje, a vytvářet speciální aplikace a funkcionality ušité přímo na míru," uvedl Libor Ptáček z vedení ETIKu.

Vhodná místa

„Ještě v červenci s ETIKEM vytipujeme vhodná místa pro pilotní projekt. Inteligentní technologie budou zohledněny i v opatřeních v rámci připravované energetické strategie, kterou chceme zastupitelstvu předložit na podzim," dodala krajská radní Ludmila Navrátilová, která s nápadem inspirace v Německu přišla.

Chytré technologie mohou pomoci i v IZS nebo zdravotnictví. „Diskutovali jsme také o možnostech vytvoření chytré aplikace k automatickému informování obyvatelstva v krizových situacích, kdy dojde například k nebezpečnému úniku látek. Výrazně by se tak mohla zrychlit informovanost obyvatel v situacích, kde je každá minuta velmi důležitá," vysvětlil hejtman Martin Netolický.

Jednou z takových technologií je E-health, který pomáhá v nemocnicích nebo léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Pomocí chytrých aplikací lze podle zkušeností z Friedrichshafenu zvýšit komfort pacientů a zároveň šetřit peníze, které ve zdravotnictví tolik chybí.

Speciální měřiče

• Speciální měřiče umožňují průběžně a nezávisle na sobě sledovat spotřebu elektřiny, plynu i vody. Získaná data lze podle toho analyzovat a navrhovat opatření ke snížení spotřeby.

• Výhodou měřičů je, že umožní hledat úspory nejenom ve velkých, tak i v malých objektech v majetku kraje.

• V Česku je využití těchto technologií velmi ojedinělé, přitom v Německu tímto způsobem šetří i bytové nebo rodinné domy. Friedrichshafenský T-System je založen na kvalitním internetovém připojení téměř všech domácností města. Ve Friedrichshafenu je proto ADSL sítí propojeno 98 procent obyvatel.

• Pilotní projekt takového chytrého měření energií už probíhá ve 30 vytipovaných domácnostech v Rosicích nad Labem.

(Pardubický kraj)