Stejnou cestou se vydala i další zdravotnická zařízení kraje, nyní získaly akreditaci léčebné ústavy v Žamberku a v Jevíčku.

„Cílem Pardubického kraje jako zřizovatele zdravotnických zařízení je mít certifikovanou kvalitu nejen v nemocnicích akutní péče, ale i v ostatních zdravotnických zařízeních. S Rehabilitačním ústavem v Brandýse  nad Orlicí, jenž má certifikaci už déle, máme tedy tři akreditované ústavy na kvalitu a bezpečí," řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Roman Línek.

Při akreditačním šetření inspektoři Spojené akreditační komise ČR na jednotlivých pracovištích posuzují shody zdravotnických procesů s akreditačními standardy. Tyto standardy se týkají všeho, co přímo i nepřímo souvisí s péčí o pacienty – péče lékařské, ošetřovatelské, diagnostické a také kvality technického zázemí. Cílem akreditace je zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče. Platnost akreditace je časově omezená.

Odborný léčebný ústav Jevíčko 21. listopadu z maximálního počtu deset bodů získal 9,79 bodu a zařadil se tak k letos nejlépe posouzeným zdravotnickým zařízením.

„Pozitivně byla hodnocena vstřícnost a laskavost zaměstnanců k pacientům, informovanost zaměstnanců,  kvalita zdravotnické dokumentace a maximální bezpečí pacientů," řekl Línek.

Ústav se na akreditaci připravoval tři roky. „O tom, že tato práce nebyla marná, svědčí to, že o péči v našem ústavu je obrovský zájem a pacienti často čekají na uvolnění lůžka. Nepřetržitě dostáváme písemná poděkování pacientů za péči, která jim byla poskytnuta a pomohla jim navrátit zdraví nebo zmírnit jejich zdravotní obtíže," uvedla ředitelka jevíčského ústavu Lenka Smékalová.

Taktéž odborný léčebný ústav Albertinum v Žamberku v listopadovém hodnocení   obstál ve všech oblastech, certifikát má na tři roky. „Je to úspěch všech našich zaměstnanců, kteří se přes rok spolupodíleli na splnění ukazatelů řízení kvality a bezpečí," řekl Rudolf Bulíček, pověřený řízením Albertina.