Ředitelé základních uměleckých škol (ZUŠ) Pardubického kraje sepsali veřejné prohlášení, ve kterém vyjadřují zásadní nesouhlas se zákazem osobní přítomnosti žáků ve výuce.

„Sepsali jsme prohlášení proto, že na současnou situaci Asociace ZUŠ nezareagovala. Dopisem, který nyní koluje po celé republice, jsme vyjádřili svůj názor,“ vysvětluje ředitelka ZUŠ Vysoké Mýto Iva Vrátilová.

Jak zástupci „zušek“ deklarují, i oni jsou stejně jako základní školy schopni dočasně vyloučit zpěv při výuce hudební nauky a při pohybových aktivitách vést výuku ve venkovních prostorech. Žádají tedy o to, aby byly ZUŠ znovu otevřeny v termínu po 18. říjnu.

Téměř nemožné

Uzavřeny jsou nejen základní umělecké školy, ale také domy dětí a mládeže nebo soukromé zájmové skupiny. Děti se mají učit doma, ovšem u některých oborů je to téměř nemožné.

„Naše dcera dochází prvním rokem do houslí. My s manželem ji doma učit nemůžeme, na nic nehrajeme,“ krčí rameny Jana Tichá z Litomyšlska,

Děti její sousedky Marie Dvořákové se učí v „zušce“ kreslit. „Nechápu, proč jsou zavřené všechny obory, i ty výtvarné, kde se nezpívá a v roušce by to třeba děti daly. Takhle máme výtvarku distančně, videa nám chodí od učitelky mailem. Suplovat doma výuku je složité, když děti ještě mají psát úkoly ze školy. Když přijdu z práce, je toho na nás opravdu moc,“ říká Dvořáková.

Rodina Skalických z Heřmanoměstecka má v těchto dnech naprosto rozházený týdenní režim. Děti totiž každý den chodí do kroužků a „zušky“, takže mohou být rodiče osm hodin v práci. „Teď to musíme lepit, jak se dá, vždyť třeba dcera končí vyučování o půl dvanácté. Do družiny děti dávat nechceme, protože tam musejí mít roušky. Tak si s manželkou střídavě bereme náhradní volno,“ říká Milan Skalický.

Stopka není řešení

/ROZHOVOR/ Ředitelka společnosti Kroužky pro Východní Čechy Květa Štěrbová je přesvědčena o tom, že stopka pro volnočasové aktivity dětí není žádným řešením.

Máte nějaké mantinely, které musíte dodržet a řídit se jimi?
Doporučení jsou nejednoznačná a mnohdy protichůdná. Když v tom nenacházíme my, profesionálové, manažeři ve školství, reálnou cestu, jak se v tom mají vyznat rodiče dětí? Těch mi je neskutečně líto, protože informace nejdou jedním jasným směrem. Svět předškolních dětí je naštěstí v pořádku. Zde, pokud to jenom trochu lze, můžeme „kroužkovat“ bez omezení. Byla jsem osobně v tanečním kroužku naší partnerské MŠ Bylany, kde byl pohled na excelentní lektorku, místní učitelku Lenku Tobiškovou, velkým pohlazením po duši.

Díky za tento mateřinkový mikrosvět a osobnosti, které nám rodičům pomáhají naše děti spoluvychovávat správným směrem.

Myslíte, že zákaz kroužků a ostatních mimoškolních volnočasových aktivit zamezí šíření viru covid-19?

Na tuto otázku jednoznačně odpovídám ne. Co pomůže zamezit šíření zcela určitě, je respektování základních hygienických opatření a vzájemná ohleduplnost.

Samozřejmě je nutná také transparentní, co nejkonkrétnější informovanost, která bude provázená zdravějším a šťastnějším způsobem života každého z nás. Naslouchejme především sami sobě, respektujme se, důvěřujme si a konečně připusťme fakt, že začít musíme u sebe. Bohužel musím souhlasit s Andrejem Drbohlavem, že nejhorší a také nejrozšířenější epidemií, která lomcuje celým světem, je lenost.

Otevřený dopis ředitelů základních uměleckých škol v Pardubickém kraji

Vážení, tímto chceme jako zástupci základních uměleckých škol Pardubického kraje vyjádřit zásadní nesouhlas s omezením provozu na základních uměleckých školách, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků ve výuce.

Chápeme, že současná epidemiologická situace není jednoduchá, nicméně nevidíme žádnou logiku v přechodu na distanční výuku napříč všemi obory ZUŠ. Základní umělecké školy nejsou kroužky ani volnočasovou aktivitou. ZUŠ jsou školy, které podle školského zákona dodržují veškerá platná nařízení, zákony a vzdělávají své žáky dle rámcových vzdělávacích programů, stejně jako základní školy. Unikátní systém základních uměleckých škol dlouhodobě svojí kvalitou dosahuje jedinečných výsledků v rámci celosvětového srovnání. Tato kvalita je dána právě praktickou výukou pod vedením plně aprobovaných pedagogů, z nichž velká část jsou i profesionály ve svých uměleckých oborech.

Vedení škol spolu se svými pedagogy zvládají dodržovat veškerá epidemiologická opatření - výuky v rouškách, intenzivní větrání, dezinfekci prostorů a věcí častého dotyku, minimalizaci setkávání žáků ve společných prostorách, dostatečnou distanční vzdálenost během výuky. I my jsme stejně jako ZŠ schopni dočasně vyloučit zpěv při výuce hudební nauky a při pohybových aktivitách vést výuku venku. V nehudebních oborech vyučujeme ve skupinách o maximálním počtu 15 dětí, což je většinou ještě méně než v běžné třídě ZŠ.

Veškerá výuka na ZUŠ má ryze praktický charakter. Nekontaktní způsob výuky je ve všech oborech komplikovaný a dlouhodobě neudržitelný. Důsledkem bude markantní propad v kvalitě a dosažené úrovni vzdělání, která se promítne nejen do individuálních výsledků jednotlivých žáků ZUŠ, ale také do celého systému uměleckého vzdělávání v ČR. Uvědomujeme si, že výuka některých předmětů a oborů může být v současné době riziková (sborový zpěv, orchestry apod.), ale i v rámci práce se soubory jsme schopni uzpůsobit počty žáků do skupin, zajistit hygienická protiepidemická opatření. Jsme přesvědčeni o tom, že jsme schopni i při dodržování přísnějších hygienických pravidel uskutečňovat výuku tak, aby nedocházelo k šíření nákazy. Za zcela absurdní považujeme uzavření individuální výuky hudebního oboru, která je realizována formou 1 žák a 1 učitel.

V systému českého vzdělávacího systému tvoří ZUŠ nemalou část škol. Vykazují činnost, která je v první řadě prevencí před vznikem sociálně patologických jevů ve společnosti. Uzavřením ZUŠ odsuzujeme mladší děti k delšímu pobytu ve školní družině, kde se navýší počty a epidemiologicky se zvýší riziko přenosu nemoci. Mladší žáci nemusí mít v rámci výuky ve třídách ZŠ a v družině roušky. Považujeme tedy za zcela absurdní, pokud individuální výuka či práce s malou skupinou, kde ochrana úst a nosu bude minimálně v případě vyučujícího ve všech oborech zajištěna, aby byl celý provoz ZUŠ uzavřen. Starší děti tímto budou motivovány k neformálnímu setkávání na hřištích, nádražích, nákupních centrech apod.

Pomíjivé nejsou ani negativní ekonomické záležitosti, se kterými se musíme potýkat (nejistota výuky se promítá do placení školného i do počtu stávajícího počtu žáků). Je nám jasné, že rozhodnutí o uzavření ZUŠ do 18. 10. 2020 již nezměníme, nicméně touto cestou apelujeme, aby došlo k znovuotevření základních uměleckých škol po tomto termínu.

Ředitelé ZUŠ Pardubického kraje