Míra nezaměstnanosti zůstala v srpnu na 1,9 procentech. Nikdy v historii kraje nebyla takto nízká. Tak nízká, že praktiky neexistuje prostor pro její další snižování.

„Na vrcholu jsou sezonní práce v zemědělství, ve stavebnictví či ve službách. Nezaměstnaných je nyní v kraji 6,9 tisíce, nadále rostl počet volných pracovních míst, těch je v současnosti 26,8 tisíc. Na jednoho uchazeče tak připadají v kraji téměř čtyři pracovní místa,“ uvedl analytik hradecké společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Tyto nůžky jsou nejvíc rozevřené v Pardubicích, kde v srpnu na 2,3 tisíc nezaměstnaných připadalo přes 15,3 tisíc volných míst.

„Tento nesoulad je však způsoben i tím, že podniky na Pardubicku nejvíc hledají pomocné a nekvalifikované dělníky. Na takovou pozici není potřeba v podstatě žádných specifických dovedností a stačí na ní základní škola. Tomu však na druhou stranu odpovídá i mzda. Specifickým rysem tak v Pardubicích zůstává vyšší poptávka firem po nekvalifikované síle, než je tomu jinde v Česku,“ dodal Novák.

Otázkou je, jestli ani ne dvouprocentní nezaměstnanost je vůbec dobrou zprávou. Nejsou totiž lidi, nedostatek pracovníků podvazuje už několik let hospodářský růst. Firmám nechybí pouze námezdní dělníci, ale i řidiči, kvalifikovaní řemeslníci. Scházejí učitelé, zdravotníci…

Rybáři závodili v Travné
V Travné závodili rybáři

Odrazilo se to i na zájmu zahraničních investorů podnikat v Česku. Z Německa, na kterém je naše ekonomika závislá, však už přicházející signály o zpomalení a blížící se krizi. Ta Pardubický kraj zasahuje kvůli zdejší struktuře průmyslu vždy silněji než ostatní české kraje. Během „špatných let“ tu bývá nezaměstnanost naopak nadprůměrně vysoká. Na podzim však ještě nejspíš zůstane na současné, rekordně nízké úrovni.

Nezaměstnanost v jednotlivých mikroregionech kraje:

Nejnižší:
Nasavrcko 0,9 %
Holicko 1,2 %
Letohradsko 1,3 %
Poličsko 1,3 %
Orlickoústecko 1,3 %

Nejvyšší:
Heřmanoměstecko⋌ 2,3 %
Chrastecko 2,3 %
Chvaleticko 2,3 %
Jevíčsko 2,9 %
Moravskotřebovsko 3,6 %