V kraji již domácnosti v minulosti díky tzv. kotlíkovým dotacím Ministerstva životního prostřední vyměnily téměř 3000 kotlů.

Pardubický kraj vyhlásil první výzvu v roce 2015. „Prozatím se nám podařilo realizovat 3341 výměn kotlů za více jak 360 miliónů korun. V páté výzvě je připraveno pro žadatele 176,4 miliónů korun. První peníze doputují k příjemcům na jaře příštího roku,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Žádosti je možné vyplňovat pomocí aplikace na webových stránkách kraje již od 4. září. Příjem žádostí bude zahájen 8. října v půl sedmé ráno.

"Z minulosti víme, že jen za první minutu od možnosti přihlášení se nám podařilo přijmout stovky žádostí, a proto doporučuji připravit si formulář předem,“ řekla krajská radní Hana Štěpánová.

Nevyhovující kotle na pevná paliva s ručním přikládáním bude možné s pomocí dotace nahradit kotli na biomasu s ručním nebo automatickým přikládáním, tepelnými čerpadly, plynovými nebo kondenzačními kotli. Výše podpory se bude pohybovat v závislosti na novém tepelném zdroji od 95 do 120 tisíc korun.

Chrudimské lokálky slaví
Chrudimské lokálky slaví