Tím se nejspíš vyřeší původně hrozící nedostatek učitelek, kdy některé zůstanou doma s vlastními, školou povinnými dětmi, nebo nechtějí nastoupit kvůli obavám z nákazy. To se naopak týká spíše starších učitelek.

„Otvíráme všechny naše školky, dětí v nich bude podle ohlasů rodičů mezi 30 a 70 procenty normálního stavu,“ uvedl starosta Chrudimě František Pilný. Zhruba dvoutřetinová naplněnost bude nejspíš i v Pardubicích a dalších městech. Třeba v Chrasti na Chrudimsku už mateřinka jede bez problémů. od 11. května.

Ale není tomu tak všude. Třeba v Proseči u Litomyšle se mateřinka otevře společně se základní školou až o týden později, tedy v pondělí 1. června. Jednak tu mezi rodiči není o umístění dětí velký zájem, jednak tu zápasí s nedostatkem učitelek.

„Ze šesti učitelek jsou tři starší, které přece jen mají strach, tři mladší pak zatím chtějí zůstat se svými školou povinnými dětmi doma,“ uvedl ředitel prosečské školy Josef Roušar. Dodal, že ze ze 76 dětí jich rodiče chtějí poslat do školky jen 6, dalších 20 to zvažuje. Ze tří oddělení proto školka otevře jen dvě. Roušar označil epidemiologickou metodiku ministerstva k provozu v mateřinkách za příliš mírnou a sám připravuje přísnější opatření. Rouškami a štíty ale nad rámec povinností vybavuje mateřinky většina měst a obcí v kraji.

Děti ani učitelé ve školkách nebudou podle ministerstva muset nosit roušky a nakonec padlo i omezení kolektivů na 15členné skupiny.