Zástupci měst hledají úspory, kde mohou. Na radnice nepřijímají nové zaměstnance a stopli také vyplácení prémií. „Nepřijímáme nové lidi při přirozených odchodech stávajících zaměstnanců do důchodu, na mateřskou dovolenou a také jsem již informoval kolegy z městského úřadu o nevyplácení pravidelných prémií v letošním roce, což se samozřejmě bude týkat i vedení radnice,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Odložené stavby

Omezené budou i dotační tituly na sport nebo kulturu a stejně tak investice. Prozatím škrtli v Litomyšli dvě větší investiční akce. „Jedná se o střechu na bytovém domě, kde se nepřihlásil ani jeden dodavatel. Nevyjde ani stavba nového sběrného dvoru, kde řešíme extrémním nárůst ceny proti té odhadované. Pokud nalezneme odpovídající úspory, budeme ji realizovat příští rok,“ dodal Brýdl. Investice však chtějí omezovat až jako poslední.

V Poličce uvažují o úspoře 25 milionů korun. Letos musí pozastavit některé plánované investice. „Jedná se mimo jiné o nová parkoviště, chodníky, opravy kanalizace, ale také výkupy pozemků. Pozastavili jsme je zatím do léta, kdy zjistíme skutečný propad daňových výnosů,“ podotkl starosta Jaroslav Martinů.

Ústí nad Orlicí zvýšilo finanční rezervu na 21,5 milionu korun. Jedná se o reakci na očekávaný pokles příjmů, který bude způsoben zpomalenou ekonomikou. Posílení rezervy bylo možné snížením zejména provozních výdajů městského úřadu a všech příspěvkových organizací. „Dosud jsme neškrtali žádnou akci stavebního charakteru. Nesnižovali jsme ani výdaje v rámci dotačních projektů do sportu, kultury a sociálních věcí. Do rezervy jsme přesunuli plánované výdaje určené na akce, které se neuskutečnily,“ popsal starosta Petr Hájek.

Patnáct milionů korun ušetří v Moravské Třebové, kde ale velké investice zatím neškrtají. Většina změn v rozpočtu se týká provozních výdajů. Více či méně se dotkly všech oblastí města a jeho příspěvkových organizací, například technických služeb. „Došlo také k redukci rozsahu některých plánovaných oprav nebo k přesunu jejich realizace na rok 2021. Mimo jiné jde o opravy škol,“ řekl starosta Miloš Mička.

Bez velkých škrtů

Naopak ve Svitavách si opasky utáhli ještě před koronavirem a teď věří, že krizi ustojí bez velkých škrtů. „Predikce Ministerstva financí říká, že Svitavy by měly mít daně ve výši 258 milionů korun. Když jsme sestavili rozpočet, tak jsme si chtěli nějaké peníze našetřit z daňových vícepříjmů, proto jsme nastavili rozpočet ve výši 169 milionů. To je o 80 milionů méně, než řeklo ministerstvo. Myslím, že není kde škrtat. Pokud budou škrty minus 20 procent, tak my jsme už minus 35 procent,“ vysvětlil starosta David Šimek.

Letošní plánované daňové příjmy měly Svitavy už na konci dubna splněné ze 46 procent. Zatím investice neomezují. „Jsou investice, které mají být zahájeny až na podzim. Pokud by se situace zhoršila, tak je případně nezahájíme, ale zatím přípravy jedou. Úpravy děláme jen v běžném rozpočtu. Některé věci se na jaře kvůli omezení neuskutečnily, tak peníze stáhneme zpět do rozpočtu a nebudeme je nechávat v organizacích,“ dodal Šimek.