Jak bude vypadat Mlýnský ostrov, který se v Pardubicích rozkládá kolem historických mlýnů od architekta Josefa Gočára? Nejlepší koncepční studii předložilo pražské studio Unit. Do finále soutěžního workshopu se přitom dostaly tři projekty.

„Všechny tři návrhy představily řešení založené na logické soustavě veřejných prostranství, umožnily lepší využití Chrudimky pomocí náplavky podél budovy Automatických mlýnů a navrhly rozdělení přeměny území do jednotlivých etap," vysvětlila předsedkyně poroty Pavla Melková.

Co tedy nakonec rozhodlo o vítězi? Prý hlavně variabilita.

„Vítězný návrh svým měřítkem, navrhovanou typologií zástavby a prostupností území nejvíce odpovídá charakteru Pardubic. Navíc je srozumitelný a čitelný, naplňuje tak hlavní požadavek města, aby nová vize pro Mlýnský ostrov motivovala vlastníky, hlavní aktéry území, ale i širší pardubickou veřejnost k tomu, aby se na její realizaci podílela," uvedl pardubický primátor Martin Charvát.

Porota ocenila i propracovanost dopravní koncepce návrhu, jenž zohlednil vysokou hladinu podzemní vody znesnadňující stavbu podzemních garáží.

Koncept představil pět možností parkování v závislosti na typu zástavby. Navržena je i nová zastávka městské hromadné dopravy přímo na novém Mlýnském náměstí.

Doporučení odborné poroty a výběr zpracovatele regulačního plánu projedná Rada města Pardubic na svém jednání 9. ledna příštího roku.

„Naše urbanistické řešení nabízí systém drobnějších skladebných jednotek, menších oproti městským blokům, zahrnujícím bytové domy, townhousy a rodinné domy," popsal vítězný návrh architekt Filip Tittl.

„V místě před posledním historickým stavením na levé straně ulice Na Ležánkách je navržena náves, která bude sloužit jako těžiště mezi mlýny, novou a stávající zástavbou a zároveň jako místo setkání nových obyvatel se starousedlíky," dodal architekt David Tichý.